Krav på avregistrering som inte baserar sig på lag avslås

Nedan finns exempel på grunder på basis av vilka ett krav på avregistrering av ett fi-domännamn avslås:

  • innehållet på webbsidor
  • att glömma förnya domännamnet
  • kravframställarens eget behov av domännamnet
  • kravframställaren har inget skyddat namn eller märke
  • lagring av domännamnet
  • försäljning av domännamnet
  • fi-domännamn som är en kombination av någon annans för- och efternamn
  • namnservrar som inte fungerar
  • avtal om försäljning av domännamn som inte har genomförts
  • krav som gäller domännamn beviljade före år 2003.