Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Jakt och övrigt fritidsbruk

VHF-radiotelefoner som är avsedda för fritidsbruk används bland annat vid jakt. Sändare för spårning används oftast för att följa var jakthundarna rör sig under pågående jakt. Andra radiosändare som är befriade från kravet på tillstånd är t.ex. radiostyrda miniatyrmodell, PMR446-telefoner och CB-telefoner. Med personliga nödsändare (PLB, Personal Locator Beacon) avses tillståndspliktiga radioanläggningar som är avsedda för personligt bruk och vars syfte är att väcka uppmärksamhet i farliga situationer.

Kanalerna reserverade för fritidsbruk och arbetsförbindelser finns inom frekvensområdet 67–72 MHz

För trafik som ansluter sig till fritidsverksamhet och arbetsförbindelser har totalt tjugosex (26) radiokanaler reserverats. Kanalerna får användas endast för det användningsändamål som har fastställts för dem. Radiotelefonanvändning på dessa kanaler behöver inget radiotillstånd. Basstations-/relästationsanvändning är endast tillåtet på frekvenser för kanalgrupp A, och användningen kräver ett radiotillstånd.

Grupp

Kanal 

Frekvens

Användningsändamål

Grupp A:

1.

68,100 MHz

radiotrafik i anslutning till vägservice

 

2.

68,300 MHz

radiotrafik i anslutning till bilsport

 

3.

68,425 MHz

radiotrafik i anslutning till
frivillig räddningstjänst

 

4.

68,525 MHz

radiotrafik i anslutning till bilsport

 

17.

68,225 MHz

radiotrafik i anslutning till
frivillig räddningstjänst

    

Grupp E:

5.

68,050 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

6.

68,575 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

7.

68,175 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

8.

67,500 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

9.

71,375 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

10.

71,425 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

11.

71,475 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

12.

71,625 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

13.

70,200 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

14.

71,025 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

15.

71,050 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

16.

71,100 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

18.

68,375 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

19.

71,175 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

20.

71,750 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

21.

71,900 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (25 W ERP)

 

22.

71,350 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

23.

71,550 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

24.

71,575 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

25.

71,600 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

 

26.

72,325 MHz

fritids- och arbetsförbindelser (5 W ERP)

Grupp A:

Kanalerna 1–4 och 17 bildar kanalgrupp A som är i sambruk. Användarna av kanalgrupp A ska sinsemellan komma överens om den gemensamma användningen.

Tillstånd för bas-/relästation beviljas ett sådant registrerat samfund som med sina stadgar kan påvisa att det fungerar inom vägservice, bilsport eller frivillig räddningstjänst. Den största tillåtna strålningseffekten för en basstation är 15 W (ERP) och för en mobil station 25 W (ERP).

Grupp E:

Kanalerna 5–16 och 18–26 bildar kanalgrupp E som är i sambruk för fritidsverksamhet och arbetsförbindelser. Kanalerna får användas för analog talkommunikation samt för att skicka korta datameddelanden. Den största tillåtna strålningseffekten för kanalerna 5–14 och 22–26 är 5 W (ERP). Den största tillåtna strålningseffekten för kanalerna 15, 16 och 18–21 är 25 W (ERP). Kanalerna 15, 16 och 18–21 får inte användas närmare än på 10 km avstånd från Rysslands, Sveriges och Norges riksgränser.

Kanalerna 22-26 i kanalgrupp E får dessutom också användas för digital talkommunikation. Kanalbredden är då 12,5 kHz eller 6,25 kHz och mittfrekvenserna följande:

71,34375 MHz
71,35625 MHz
71,54375 MHz
71,55625 MHz
71,56875 MHz
71,58125 MHz
71,59375 MHz
71,60625 MHz
72,31875 MHz
72,33125 MHz

Sändare för spårning

I fritidsbruket används sändare för spårning huvudsakligen vid jakt för att följa jakthundarna i terräng. För sådana s.k. hundradar har anvisats 6 stycken kanaler inom frekvensområdet 155 MHz. De tillåtna frekvenserna är 155,400; 155,425; 155,450; 155,475; 155,500 och 155,525 MHz.

Andra frekvenser för fritidsbruk befriade från kravet på tillstånd

Exempel på radiosändare som är befriade från kravet på tillstånd är radiostyrda modellflygplan och bilar, PMR446-telefoner och LA/CB-telefoner. Frekvenserna och användningsvillkoren för sådana radiosändare finns i föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem.

PLB-nödsändare och dess funktion

PLB-nödsändarens funktionsprincip och sändningsfrekvenser är samma som de motsvarande nödsändarna ombord på fartyg och luftfartyg (EPIRB och ELT). PLB-utrustningarna sänder ett nödlarm via Cospas-Sarsat-satelliterna inom frekvensområdet 406 MHz. Dessutom sänder de oftast även bäringssignal på VHF-nödfrekvenser på 121,5 MHz för luftfart.

Det enda syftet med denna bäringssignal är att kunna lokalisera och hitta nödsändaren i samband med efterspaningen av nödsändaren. PLB-nödsändaren behöver ett radiotillstånd samt ett unikt identifieringsnummer. Radiotillståndet kan ansökas via nedanstående e-tjänst.  När du fått tillståndet meddela oss uppgifterna för kontaktpersonen i nödsituationer via kontaktblanketten (Extern länk).