Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Med radiolänk upprättas en fast dataöverföringsförbindelse mellan två platser. Radiolänkar används i regel för stamförbindelser för mobilnät vid sidan om optisk fiber. Typiska dataöverföringshastigheter för digitala radiolänkar är 400-800 Mbit/s. Med lämplig teknik kan man dock uppnå 1-10 Gbit/s och även snabbare överföringshastigheter.

Längden på ett radiolänkhopp beror på den frekvens som används. Exempelvis kan längden på ett radiolänkhopp på frekvenser under 10 GHz vara t.o.m. 60 km. I det högre frekvensområdet på 71-86 GHz kan längden vara från några hundra meter till några kilometer och överföringshastigheten upp till 10 Gbit/s. Genom en s.k. multibandanvändning, som sker på 71-86 GHz och dessutom med hjälp av en kombinationsantenn på t.ex.18 GHz, kan man uppnå ett radiolänkhopp på 10 km och överföringshastigheter i gigabitklass.

Användning av radiolänksändare förutsätter ett tillstånd

De frekvensområden och bandbredd som radiolänkar använder i Finland finns i frekvensallokeringstabellen som finns som bilaga till radiofrekvensföreskrift M4. Anvisningar för ansökan om ett radiolänktillstånd omfattar de viktigaste uppgifterna om

  • kanalbredder och kanalindelning som används på olika frekvensområden,
  • radiolänkanläggningars standarder som tillämpas samt
  • Traficoms planeringskriterier.

Traficom bestämmer utgående från en störningskontroll de tekniska användningsvillkoren för radiolänksändarens frekvenser och polarisation för att radiolänkhoppet kan fungera utan skadliga störningar. Villkor kan ställas också på de antenner som används och på sändningseffekten för att säkerställa effektiv användning av frekvenserna.

Traficom strävar efter att leverera tillståndet inom 28 arbetsdagar från det att ansökan inkommit. Traficom sköter också störningskontroller med grannländerna och utför vid behov frekvenskoordinering, dvs. avtalar om användningen av frekvenserna med relevanta grannländer. I dessa fall kan ett radiotillstånd beviljas först efter att frekvenskoordineringen har blivit godkänd av grannlandets frekvensförvaltning.

Elektroniska tjänster

Uppdaterad