Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

En trådlös kamera är ofta en videokamera och radiosändare avsedd för professionellt bruk. I dag används åtminstone en trådlös kamera vid nästan alla televiserade evenemang för allmänheten. Med en videolänk avses ofta en enkelriktad trådlös förbindelse som används för att sända televisionsbilden till exempel från evenemangsstället till sändningsstudion. En trådlös mikrofon, dvs. en radiomikrofon, är en apparat som överför tal och musik trådlöst. Trådlösa mikrofoner som hålls i handen eller fästs på kläderna samt öronmonitorer är exempel på radiomikrofoner.

Trådlösa kameror och videolänkar

Följande frekvensband har anvisats för användningen av trådlösa kameror och videolänkar:

Frekvensband

Användning

2320–2400 MHz

Tillståndspliktigt och för sambruk avsett frekvensband. Den som använder en kamera eller en länk kan använda vilken frekvens som helst på bandet men användaren ska koordinera frekvensanvändningen med de andra kamera- och länkanvändarna. Radiotillstånden för detta band är ofta långvariga tillstånd på flera år.

2200–2290 MHz

För evenemangsverksamhet avsett frekvensband som har anvisats för trådlösa kameror och videolänkar. Radiotillstånd för frekvensbandet beviljas från fall till fall. Tillståndet är i kraft endast under evenemanget i fråga.

Trådlösa mikrofoner (dvs. radiomikrofoner)

Följande frekvensband har anvisats för användningen av radiomikrofoner:

174–195 MHz (VHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd

216–225 MHz (VHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd

470–694 MHz (TV-UHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd 

823–832 MHz (UHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd

863–865 MHz (UHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd

1785–1804,8 MHz (UHF)

Användningen befriad från kravet på tillstånd

Mikrofonanvändningen inom frekvensområdena 790–822 MHz och 854–862 MHz (UHF) har upphört 31.12.2013. Mikrofonanvändningen inom frekvensområdet 694–789 MHz (UHF) har upphört 31.12.2016. 

Användningen av mikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd inom frekvensområdena 174–195 MHz, 216–225 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz och 1785–1804,8 MHz

En mikrofon behöver inget tillstånd om den fungerar på frekvenser som är befriade från kravet på tillstånd. Användaren av mikrofonen får välja funktionsfrekvensen men frekvensen måste finnas mellan 174–195 MHz, 216–225 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz eller 1785–1804,8 MHz. Vid val av mittfrekvens ska mikrofonens kanalbredd beaktas så att hela kanalen förblir inom de frekvensband som anges ovan.

Frekvenserna och de tekniska parametrarna för radiomikrofoner som befriats från kravet på radiotillstånd finns också i punkt 10.5 i Traficoms föreskrift 15. Dessutom finns det radiomikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd och kan användas på frekvenserna enligt föreskriftens punkt 11.5 (DECT-apparat) samt på frekvensområdet 2,4 GHz enligt föreskriftens punkt 10.1 (icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd) och punkt 9.1 (utrustningar för bredbandig dataöverföring). Radiomikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd får endast fungera på de samfrekvenser som nämns i föreskrift 15.

Frekvensområden 470–694 MHz har i första hand anvisats för televisionsverksamhet och i andra hand för radiomikrofoner, vilket betyder att användningen av mikrofoner inte får orsaka störningar för tv-mottagningen. Inom dessa frekvensområden är den frekvens som lämpar sig för att användas för mikrofoner beroende av användningsorten. En lämplig mikrofonfrekvens kan sökas med hjälp av Traficoms söktjänst som för en vald plats visar de frekvenser som inte behövs för televisionsverksamheten.

Sökning av mikrofonfrekvenser

Söktjänsten är en kartbaserad tjänst. Tillämpningen visar de frekvenser som är tillgängliga för mikrofoner på en vald plats. Det kan gälla en enskild mikrofons mittfrekvens som inte längre behövs för televisionsverksamheten eller den lägsta och högsta mittfrekvensen inom ett ledigt frekvensområde på TV-UHF-banden.

Med hjälp av tjänsten kan du söka tillgängliga frekvenser för trådlösa mikrofoner inom frekvensområden 470–694 MHz för markbunden digital-tv. 

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Uppdaterad