Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom utreder störningar i radiokommunikation och granskar de radiosändarstationer med hög effekt som medför stora risker för störningarna.

Vid utredningarna prioriteras störningar i

  1. nöd- och säkerhetskommunikation samt radionät för myndigheter
  2. mobilnät
  3. programöverföringsförbindelser för masskommunikation
  4. nät för fjärrstyrning av energiförsörjning och kommunalteknik

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Anvisning för utredning av störningar

Vid störningar är det bra att komma ihåg:

  • Försök att reda ut eventuella tekniska fel som kan förorsaka störningar. Radiosystem är sårbara och känsliga för yttre, ofta oförutsedda störningar. Ofta beror störningen ändå på ett fel i systemet eller mottagarapparaten eller på någon annan teknisk brist.
  • Kontrollera också att antennkablarna och -kopplingarna är i skick.
  • Testa med eventuella reservapparater om felet är i själva utrustningen
  • Ta reda på om grannarna eller andra i den närmaste omgivningen också har motsvarande störningar, t.ex. vid mottagning av radio- och tv-program. Om de inte har problem är det sannolikt att en apparat i ditt eget hushåll orsakar störningen.

En effektiv utomhusantenn hindrar störningar

För att ta emot radio- och tv-program utan störningar behövs en effektiv utomhusantenn. Om bolaget har en centralantenn ska televisions- eller radiomottagaren alltid kopplas till centralantennätet.

Då rundradiosändarnas täckningsområde planeras utgår man från att utomhusantenn används för mottagning av program. Utanför täckningsområdet kan störningsfria televisions- och radiosändningar inte garanteras.

Uppdaterad