Kontaktuppgifter, besiktningsmän och inspektörer inom sjöfarten

De utsedda besiktningsmännen, radiobesiktningsmännen, inspektörerna av tryckbärande anordningar och skeppsmätarna har gett sitt samtycke till publiceringen av sina uppgifter.

Tillsyn över sjöfarten

Traficom tillsyns 24/7 nummer förendrats 1.1.2022.

                 Nya nummer 029 534 7500