Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Temporära ändringar i lagstiftningen har underlättat förlängningen av giltighetstiden för lotsningsbrev och mottagande av provlotsning.
Coronaviruspandemin påverkar byte av fartygsbesättningar samt kurser och uppdateringskurser för sjöfolk, vilket kan påverka förnyelse av behörigheter och läkarintyg för sjöfolk. I lagstiftningen ha...
På grund av coronavirusutbrottet beviljar Traficom vid behov en förlängning för fartygsbesiktningar och för bl.a. ISM- och ISPS-certifikat.
På grund av coronaviruspandemin har sjöradioexamina tills vidare avbrutits för alla examensnivåer i hela Finland. Situationen påverkar även radiotillstånd för nya fartyg.

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Temporära ändringar i lagstiftningen har underlättat förlängningen av giltighetstiden för lotsningsbrev och mottagande av provlotsning.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Det har gjorts ändringar till bemanningsförordningen gällande bl.a. IGF-specialbehörigheter. I fortsättningen godkänns också sjötjänst på ett fartyg vars bränsle hör till IGF-kodens tillämpningsomr...