Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en föreskrift om vajerfärjors styrlinor och styranordningar som ersätter styrlinor. I föreskriften fastställs de för trafiksäkerheten centr...
Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom utfärdande av fartbegränsningen 15 km/h för farkoster och ett förbud mot att orsaka svall i farleden Prostvik-Kirjais-...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om föreskrift som gäller tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för ...
Farleds- och sjökortsreformen N2000 ger nya och mer precisa sjökort för sjöfararna. Även båtförare får nu det första N2000-sjökortet när sjökortsserie G Bottenviken har publicerats. Transport- och ...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...