Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet meddelade den 9 juli 2020 en förordning som p...
På grund av situationen med coronaviruset är det möjligt att det inte har funnits någon sådan utbildning tillgänglig som krävs för förnyande av godkännande som sjömansläkare. Godkännande kan dock f...
Temporära ändringar i lagstiftningen har underlättat förlängningen av giltighetstiden för lotsningsbrev och mottagande av provlotsning.
Coronaviruspandemin påverkar byte av fartygsbesättningar samt kurser och uppdateringskurser för sjöfolk, vilket kan påverka förnyelse av behörigheter och läkarintyg för sjöfolk. I lagstiftningen ha...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,8 miljoner euro för att täcka kostnaderna för en allmän trafikplikt som åläggs sjöfarten. Statsrådet meddelade den 9 juli 2020 en förordning som p...