Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Sjöfart

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik mellan Helsingfors och Tallinn. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat sina första beslut om stöd för skötsel av sjötrafikrutter enligt allmän trafikplikt. Beslutet minskar de problem som coronaläget orsakar för ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fortsatt konkurrensutsättningarna av fartygsrutterna inom ramen för allmän trafikplikt vilka eventuellt behöver coronastöd. Nu har en konkurrensutsä...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik mellan Helsingfors och Tallinn. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat sina första beslut om stöd för skötsel av sjötrafikrutter enligt allmän trafikplikt. Beslutet minskar de problem som coronaläget orsakar för ...