Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Kontrollbesiktning

En kontrollbesiktning är en grundligare kontroll än kontroll på väg som en polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan bestämma att fordonet ska genomgå, om

  • ett fel upptäcks hos fordonet som kan medföra en säkerhetsrisk,
  • en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts.

Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats utomlands.

Ett fordon som inte inom föreskriven tid har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning.

På grund av fordonsskada eller av andra särskilda skäl kan en kontrollbesiktning utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning.

En kontrollbesiktning ersätter inte en periodisk besiktning av fordonet. Om periodisk besiktning av ett fordon som ska kontrollbesiktigas kan utföras, ersätter godkännande av fordonet vid den periodiska besiktningen däremot kontrollbesiktningen.