Möte för intressentgrupper om ett föreskriftsprojekt angående säkerheten på traditionsfartyg 25.3.2019

Välkommen till Traficoms möte för intressentgrupperna om ett föreskriftsprojekt angående säkerheten på traditionsfartyg. Mötet hålls måndagen den 25 mars kl. 12.00-14.00 i Traficoms lokaler på Gumtäktsvägen (Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors, mötesrummet Ekomaa).

På mötet diskuteras ett föreskriftsprojekt om säkerheten på traditionsfartyg med anknytning till lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg.

Anmäl dig (Extern länk) senast den 15 mars.

Bakgrundsmaterial:


Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Lauri Kuuliala, lauri.kuuliala(at)traficom.fi, tfn 029 5347 078
specialsakkunnig Sten Sundberg, sten.sundberg(at)traficom.fi, tfn 029 5346 463
jurist Riitta Laatikainen, riitta.laatikainen(at)traficom.fi, tfn 029 5346 036