Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Konsumentundersökning om miljöeffekter av informations- och kommunikationssektorn, 2020

Konsumentundersökningen omfattade frågor om konsumenternas syn på miljöeffekter av informations- och kommunikationssektorns enheter och tjänster, användning av internettjänster, ersättningsintervall för enheter och återvinning av enheter.