Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har som uppgift att bygga de bästa förbindelserna för att människor, data och varor ska kunna röra sig smidigt, säkert och hållbart. Vi bygger driftssäkerhet genom att förbättra trafikens och det digitala samhällets säkerhet. Vi bygger de bästa tjänsterna genom öppen konkurrens och ett utbud med överkomliga priser på trafik- och kommunikationsmarknaden. Vi säkerställer att det i framtiden skapas hållbara tjänster med fokus på människan.

Våra värden

1

Förtroende

2

Samarbete

3

Förmåga till förnyelse

Vi bygger de bästa förbindelserna för att

  • människor, data och varor ska kunna röra sig effektivt
  • du ska kunna röra dig smidigt och enkelt, med hänsyn till miljön och klimatet
  • du ska kunna sköta ärenden smidigt och säkert på nätet
  • du ska kunna sköta arbetet, studierna och fritidsaktiviteterna på distans samt skaffa information och tjänster.

Vi bygger driftssäkerhet för att

  • du ska tryggt kunna sköta ärenden på nätet och röra dig
  • kommunikations- och trafiksystemen i Finland ska hålla och kapaciteten ska räcka till när du rör dig, transporterar, använder tjänster och håller kontakt med andra
  • Finland ska fungera. Vi ger information om datasäkerhet: kyberturvallisuuskeskus.fi.

Vi bygger framtiden för att

  • du ska ha tillgång till smarta förbindelser och tjänster inom rörelse och kommunikation – nu och i fortsättningen
  • du ska få välfungerande trafiktjänster med mindre utsläpp.
Uppdaterad