Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Teknisk vägkontroll

En teknisk vägkontroll är en kontroll av skicket hos ett fordon som används i vägtrafik eller någon annanstans och av de uppgifter som antecknats i registret.

Tekniska vägkontroller utförs av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheten. En teknisk vägkontroll av fordon kan omfatta en eller flera av följande:

  • en okulärbesiktning av fordonets skick vid stillastående, 
  • en kontroll av handlingar som gäller fordonets tekniska skick och utförda besiktningar och som påvisar överensstämmelse med andra bestämmelser,
  • en kontroll av fordonets tekniska skick.

En teknisk vägkontroll kan göras utan förhandsanmälan. Fordonskontrollanten kan även informera om kontrollen på förhand, om syftet med informationen är att effektivisera iakttagandet av fordonsbestämmelserna. Om kontrollen utförs i närheten av ett besiktningsställe, kan det bestämmas att fordonet ska kontrolleras på detta besiktningsställe.

Fordonskontrollanten ska beakta följande handlingar som föraren eventuellt lägger fram:

  • ett intyg över den senast utförda periodiska besiktningen, 
  • en rapport om en teknisk vägkontroll eller 
  • andra intyg över fordonets skick. 

Om ett intyg eller en sådan rapport påvisar att någon komponent som ska kontrolleras har kontrollerats under de tre senaste månaderna, kontrolleras inte komponenten i fråga på nytt utan motiverat skäl.

Uppdaterad