Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Faktureringsadress

Transport- och kommunikationsverket Traficom tar emot fakturor som nätfakturor. Vänligen uppge avtalsnummer, beställarens namn, verksamhetsenhet, funktion och andra angivna referensuppgifter i referensfältet på fakturan.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms nätfaktureringsadress

Nätfaktureringsadress/EDI-kod

003729247533

OpusCapita Groups förmedlarkod

E204503

Verkets FO-nummer

2924753-3

Verkets momsnummer

FI29247533

Traficoms faktureringsadress som antecknas i nätfakturans adressfält:

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Sektor som gjort beställningen (Generaldirektören/Kommunikation/Säkerhet/Regleringsorganet för järnvägssektorn/Staben/Transportsystem och information/Transportmedel/Transportoperatörer/Frekvensförvaltning/Marknader/Cybersäkerhetscentret/Gemensamma tjänster)

PB 96212

01051 LASKUT

Gratis webbaserade faktureringsprogram

Om ert faktureringsprogram inte stödjer nätfakturering kan ni sända nätfakturorna med hjälp av följande gratis webbaserade faktureringsprogram: