Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Så här beställer du Traficoms fakturor elektroniskt

E-fakturan är en elektronisk faktura som kommer till din nätbank. Alla uppgifter finns färdiga på fakturan så du behöver bara kontrollera och godkänna den. Du kan börja använda e-faktura då du ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank. Efter att du ingått avtalet om e-faktura kommer Traficoms fakturor till din nätbank.

Ingå avtal om e-faktura och ta emot Traficoms fakturor till din nätbank

Beställ e-fakturaavtal från din nätbank så att du ska få Traficoms fakturor behändigt till din nätbank. När du lägger till ett nytt avtal till nätbanken, sök ny fakturerare med namnet "Liikenne- ja viestintävirasto Traficom/Transport- och kommunikationsverket ".

Beställ fakturaavtal - så får du alla Traficoms fakturor till din nätbank:

  • Fordonsbeskattning: Beställ e-faktura Fordonsbeskattning. Identifieringsuppgift: Kundkod.
  • Fakturering av produkter för trafik och transport: Beställ e-faktura Övrig fakturering. Identifieringsuppgift: Personbeteckning.
  • Fakturering av radiofrekvenser: Beställ e-faktura Radiofrekvensernas avgifter. Identifieringsuppgift: Kundnummer.

Få fakturor alternativt till OmaPosti

Om du använder tjänsten OmaPosti men inte har något e-fakturaavtal, kan du i tjänstens användarinställningar välja om du vill att fakturorna skickas till tjänsten. Mer information hittar du på Postis sidor (Extern länk).

Få fakturorna behändigt till Suomi.fi-meddelanden

Om du använder tjänsten Suomi.fi-meddelanden men inte har något e-fakturaavtal eller OmaPosti, kommer den elektroniska fakturan till suomi.fi-tjänsten. Efter att fakturan kommit till tjänsten får du en anmälan om det till den e-postadress du gett på suomi.fi-tjänsten. Mer information om att aktivera och använda meddelandena finns på Suomi.fi-sidorna (Extern länk).

Uppdaterad