Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad är en central kontakt- och informationspunkt?

En grundläggande princip inom Europeiska unionen är fri rörlighet för . EU:s mål är att främja fritt flöde av också andra data än personuppgifter i unionen. För att stödja detta mål har utfärdats en förordning om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i EU (Extern länk).

En del av främjandearbetet är etablering av en central kontakt- och informationspunkt i varje EU-land.

Den centrala kontakt- och informationspunkten har i Finland placerats i Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Vad är central kontakt- och informationspunktens uppgifter?

Uppgifter för kontakt- och informationspunkten:

  1. Informationspunkten ger råd om rörlighet för data och om datalokaliseringsbegränsningar i Finlands lagstiftning till de intresserade.
  2. Kontaktpunkten överför begäran om uppgifter från andra EU-ländernas myndigheter till relevanta behöriga myndigheter i Finland.

Kontakt- och informationspunkten ger inte råd om EU-bestämmelser relaterade till behandling av personuppgifter och därmed behandlar inte heller begäran avseende personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter övervakas av dataombudsmannen (Extern länk) i Finland.

Hurdana datalokaliseringsbegränsningar finns det i Finland?

Nationell kartläggning av datalokaliseringsbegränsningar är klart och kan läsas här (Extern länk) (endast på finska).

 

Kontakta oss

registrator(at)traficom.fi

Traficoms telefonväxel 029 534 5000

Uppdaterad