Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficoms Framtidsarbete fördjupar sig i fenomen i det digitala samhället och cybersäkerheten, söker lösningar, skapar samtal och nätverk samt hjälper företag och myndigheter att förbereda sig inför framtiden.

Inom Traficoms Framtidsarbete gestaltar vi de trender, svaga signaler och utvecklingsriktningar av samhälleliga fenomen som kommer att påverka vårt verksamhetsfält. Genom att försöka se in i framtiden kan vi få en klarare förståelse av vilken effekt olika fenomen kommer att ha, och skapa en framtidsbild av verksamhetsfältet för digital kommunikation och cybersäkerhet. 

Utöver ständigt framåtblickande verksamhet fördjupar vi våra kunskaper om fenomen i digisamhället, och skapar konkreta försök i samarbete med branschens aktörer. Vi strävar till att smidigt och experimentellt skapa förståelse och lösa problem som berör nya teknologier och fenomen som kräver tidig myndighetsstyrning, nya handlingsmodeller och betraktelsesätt.

Vi leder och bygger nätverk för att främja samarbete mellan organisationer. Vi delar vårt kunnande och vår information för att skapa samförstånd och upprätthålla det i en föränderlig verksamhetsmiljö. Vi producerar också information som stöder myndighetens strategiska beslutsfattande, samt föreslår åtgärder.

Utöver kartläggningen av framtidens verksamhetsmiljö fokuserar Framtidsarbetet på följande teman

Ytterligare information

Jukka-Pekka Juutinen, direktör, Cybersäkerhetscentret, tfn  029 539 0523, fornamn.efternamn(at)traficom.fi
Markus Mettälä, Specialsakkunnig, Digitala Förbindelser, tfn 029 539 0439, fornamn.efternamn(at)traficom.fi

Uppdaterad