Stöd till handelssjöfarten

Traficom beviljar stöd från de årliga anslagen i statsbudgeten för fartyg som seglar under finsk flagg för att förbättra konkurrenskraften i fråga om bemanningskostnaderna.

Stödet kan beviljas om fartyget är inskrivet i det finska registret och i handelsfartygsförteckningen. Bestämmelserna om villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen samt för stödet och beviljandet av stöd finns i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007 (Extern länk)).

Fartyg som erhållit enskilt stöd för över 500 000 € under år 2021 (rederiet inom parentes)

Finlandia (Rederi Ab Eckerö)

Baltic Princess (Tallink Silja Oy)

Amorella, Viking Grace (Viking Line Abp).

Kontaktuppgifter

merenkuluntuet(at)traficom.fi