Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I samband med den första registreringen krävs det en försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om fritidsbåtar för både farkosten och motorn. Försäkran om överensstämmelse visar att farkosten och dess motor uppfyller kraven i direktivet om fritidsbåtar.

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:

 • Tillverkarens eller den befullmäktigade representantens namn och adress samt underskrift
 • Beskrivning av produktmodell och -typ
 • Hänvisningar till de standarder och normer som tillämpats vid certifieringen.

Försäkran om överensstämmelse ska vara uppgjord på finska eller svenska.

Försäkran om överensstämmelse för farkosten

En försäkran om överensstämmelse krävs för samtliga farkoster som inte har använts tidigare i Finland eller någon annanstans i EU- eller EES-området. Det krävs ingen försäkran om överensstämmelse för farkosten, om det handlar om

 • en farkost som har använts tidigare i Finland eller någon annanstans i EU- eller EES-området
 • en självbyggd farkost
 • en veteranbåt
 • en yrkesbåt
 • en svävare, en hydrokopter
 • en farkost som endast är avsedd för tävlingsbruk.

Försäkran om överensstämmelse för motorn

För nya förbränningsmotorer som drivs med bensin, brännolja eller diesel krävs alltid en försäkran om överensstämmelse om motorn är tillverkad efter den 1 januari 2007. En försäkran om överensstämmelse krävs också då motorn byts ut mot en ny.

Det krävs ingen försäkran om överensstämmelse för motorn, om det handlar om

 • en motor som har använts tidigare i Finland eller någon annanstans i EU- eller EES-området
 • en motor som är avsedd för yrkesmässigt bruk
 • en motor som drivs med något annat än bensin, brännolja eller diesel, exempelvis en el- eller gasdriven motor (LPG, LNG)
 • en motor som installeras i en svävare eller i en hydrokopter
 • en självbyggd motor
 • en motor som endast är avsedd för tävlingsbruk.

Ny eller begagnad farkost eller motor

På anmälningsblanketten frågas om farkosten eller motorn är ny eller begagnad. I fråga om begagnade farkoster ska även landet där farkosten har använts anges. Om användningslandet är ett EU- eller EES-land (inklusive Finland), kan farkosten eller motorn registreras utan försäkran om överensstämmelse.

Farkostens WIN-kod (Watercraf Identification Number)

Båttillverkaren ska märka båtens skrov med ett identifikationsnummer, den s.k. WIN-koden.

Förklaring av exemplet FI-TOM A0123 D 5 16 från vänster till höger

 • landskod (FI)
 • tillverkarkod (TOM)
 • serienummer (bokstäver och/eller siffror, t.ex. A0123) 
 • tillverkningsmånad (A = januari, B = februari osv.) Här är tillverkningsmånaden april, dvs. D
 • den sista siffran anger tillverkningsår: 5 dvs. 2015
 • de två sista siffrorna anger modellår: 16 dvs. 2016

Båtens tillverkningsår och årsmodell kan alltså direkt utläsas av WIN-koden.

Uppdaterad