Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid flygresor

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans på flygplatsen och ombord på flygplanet under resans gång. Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Läs mer om assistans och dina rättigheter i olika situationer.

Flygplatsoperatören hjälper dig att ta dig runt på flygplatsen. Under flygningen hjälper flygbolaget dig.

Assistans är alltid gratis. Assistans underlättar resan och garanterar att alla har samma rätt till flygresor.  

För vem är assistansen avsedd?

Olika funktionshinder kan göra det svårt att använda trafiktjänster. Alla funktionshinder kan inte ses med blotta ögat.

PERSONER MED BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD RÖRELSEFÖRMÅGA HAR RÄTT TILL ASSISTANS

Till exempel kan äldre passagerare, rullstolsburna personer eller personer med syn- eller hörselnedsättning få assistans.  

Även personer med funktionsnedsättning och till exempel personer inom autismspektrumet och personer som har en minnessjukdom har rätt till assistans.

Meddela på förhand att du behöver assistans

Meddela gärna att du behöver assistans redan när du bokar din resa. Då kan du vara säker på att du får just den hjälp du behöver.

Meddela ditt behov av assistans till flygbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören. Du kan lägga till information om behovet av assistans redan i bokningssystemet. Det kan dock hända att du behöver göra en separat anmälan till exempel med en webblankett eller per telefon.

MEDDELA SENAST 48 TIMMAR FÖRE FLYGNINGEN

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 48 timmar före avresa.

Om samma bokning innehåller flera flygningar, gäller anmälan även anslutningsflyg och returflyget. Om du har bokat flygningarna separat vidareförmedlas inte informationen om ditt behov av assistans automatiskt till olika flygbolag. Underrätta då de olika flygbolagen separat om ditt behov av assistans. 

Om du inte på förhand har meddelat att du behöver assistans, får du hjälp att komma ombord på det flyg du bokat. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål. 

En extra avgift får inte tas ut för meddelande om behov av assistans. 

Bedöm ditt verkliga behov av assistans

Det behövs inget läkarintyg för att få assistans eller något annat intyg över behovet av assistans. Du ska själv bedöma vilken assistans du behöver under resans gång. Tänk på att avstånden på flygplatsen kan vara långa. När du meddelar att du behöver assistans, beskriv så ingående som möjligt den hjälp du behöver. 

Tänk på att till exempel vissa sjukdomar eller om du nyligen opererats kan innebära att du inte får flyga. I en sådan situation kan flygbolaget kräva att en läkare bedömer din hälsa och ger klartecken för flygresan. 

Vilken assistans kan jag få på flygresan?

Assistans kan fås på alla flygningar som avgår från EU-området. Assistans fås även på flygningar från ett land utanför EU då flygbolaget är baserat i EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz och Island samt flygbolag i dessa länder.

Så här beställer du assistans

1

Meddela ditt behov av assistans på förhand

Meddela flygbolaget, biljettförsäljaren eller researrangören att du behöver assistans redan när du bokar resan eller senast 48 timmar före avfärd.

Beskriv så exakt som möjligt den assistans du behöver. 

2

Meddela även om du behöver hjälpmedel

Kom ihåg att också meddela om du behöver rörelsehjälpmedel såsom rullstol eller ledarhund samt andningsutrustning och syrgasapparater. 

Du får utan kostnad ta med dig två rörelsehjälpmedel som du behöver samt alla medicinska hjälpmedel du behöver under resan. 

3

Vanligen räcker det med en anmälan

Om samma bokning innehåller flera flygningar, gäller anmälan även anslutningsflyg och returflyget. 

Om du har bokat flygningarna separat ska du underrätta de olika flygbolagen separat om ditt behov av assistans. 

4

Be om en skriftlig bekräftelse

Be om en skriftlig bekräftelse på assistansen.

5

Anmäl dig till ledsagaren på flygplatsen

Anmäl dig till ledsagaren på flygplatsen vid incheckningen eller vid anropsplatsen inom den tid flygbolaget angett. 

 

Läs mer om dina rättigheter i olika situationer

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL: RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER NEDSATT RÖRLIGHET VID FLYGRESOR

Lämna in ett klagomål om dina rättigheter på resan inte har respekterats. I problemsituationer ska du alltid först kontakta flygplatsoperatören eller flygbolaget. 

Vid behov kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. I Finland övervakas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet inom flygtrafiken av Traficom.

Uppdaterad