Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Under år 2022 förlöpte den finländska kommersiella flygtransporten i sin helhet säkert än en gång. Det inträffade inga olyckor. Antalet allvarliga tillbud var i det närmaste det samma som under tid...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har beslutat att inleda ett föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften OPS M1-19 om verksamhet på AFIS-flygplatser. Ändringsbehoven härstammar från...
Övergångstiden för EU:s förordning om drönare 2019/947 upphör i slutet av 2022 och samtidigt upphör den nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 att gälla. Detta innebär att även de som har model...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...