Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

Transport- och kommunikationsverket Traficom ordnar en intressentkonsultation för luftrumsanvändare den 13 juni 2023 kl. 13–15 angående flygtrafiktjänstens preliminära enhetspriser för år 2024 och ...
Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) har den 12 maj 2023 meddelat ett beslut om tillstånd att flyga i förbjudet området EFP50 KRUUNUNHAKA för perioden 22.5. - 30.6.2023
Nyslotts stad och Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett ett anbudsförfarande för att upphandla reguljärflyg mellan Helsingfors och Nyslott till slutet av år 2025. Syftet är att tr...
Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) har den 9 maj 2023 meddelat ett beslut om tillstånd att flyga i förbjudet området EFP50 - Kruunuhaka för perioden 15. - 17.5.2023.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...