Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

Det har upptäckts några fel i bilaga 3 till luftfartsföreskriften OPS M1-29 om geografiska UAS-zoner, som utfärdats den 23.6.2021. Felen gäller zonernas koordinater och beteckningar. Dessutom sakna...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har inlett ett föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften om förbjudande, begränsande och tillåtande geografiska UAS-zoner (OPS M1-29). Dessa zoner...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ändringar till föreskriften OPS M1-32. Ändringarna beror på den övergångsperiod som ges i EU-förordningen 2019/947 till modellflyg...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) inleder ett projekt för att uppdatera föreskrifterna om farliga områden (OPS M1-28) och om luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse (OPS M1-1...
Flexibilitet i fråga om avläggandet av yrkesprov har införts i beviljandet av behörigheter för luftvärdighetsgranskare. Gamla behörigheter för luftvärdighetsgranskare kan omvandlas till nya, men he...
I början av året konkurrensutsatte Transport- och kommunikationsverket Traficom reguljärflyg till fem landskapscentrum: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby. Flygtrafiken inleds i maj.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen inom området för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Enligt ämbetsverk...
Flygbolaget som den 26 mars 2021 utsågs till lufttrafikföretag på rutten Helsingfors–Kajana uppfyllde inte alla krav gällande den allmänna trafikplikten. Därmed inleder Traficom förhandlingar med b...