Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

Skopjeflygen avbryts i två veckor

Flygförbindelsen mellan Skopje i Nordmakedonien och Åbo avbryts i två veckor från och med den 28 augusti 2020. Enligt utlåtandet som Transport- och kommunikationsverket Traficom fått av Institutet ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat rekommendationer om hälsosäkerhet till trafik- och transportaktörer. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa trygg användning av t...
På grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset ges vid behov en förlängning på 6 månader i giltighetstiderna för nationella luftfartscertifikat och behörigheter.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat ett beslut om förnyelse av certi-fikat för luftfartygsunderhåll under coronaviruspandemin.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.

Skopjeflygen avbryts i två veckor

Flygförbindelsen mellan Skopje i Nordmakedonien och Åbo avbryts i två veckor från och med den 28 augusti 2020. Enligt utlåtandet som Transport- och kommunikationsverket Traficom fått av Institutet ...