Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Luftfart

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 21 maj utfärdat en ändring till föreskriften GEN M1-3 om marktjänster på trafikflygplatser. Genom ändringen tas i bruk ett förfarande som gäll...
EU:s sanktioner mot Ryssland begränsar flygutbildnings- och kontrollflygningsverksamhet enligt certifikatskraven för ryska medborgare när en person inte är i anställningsförhållande hos en flygoper...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har under innevarande år fått ett allt större antal anmälningar om GPS-störningar från luftfartyg från utanför Finland och även från Finland. Störningar...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om den uppdaterade föreskriften ANS M1-1, Regler för tillhandahållande av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster som tillämpas i F...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...