Luftfart

Anbudsförfarandet för att upphandla reguljärflyg med statligt stöd mellan fem flygplatser i landskapen och Helsingfors-Vanda flygplats för perioden 31.10.2022–30.7.2023 pågår. Resultatet av konkurr...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 20 juni 2022 korrigerad föreskriften OPS M3-2, Begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden för flygbesättningar – annan flygverksamhet...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 13 juni 2022 utfärdat en ändrad föreskrift OPS M3-2, Begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden för flygbesättningar – annan flygverk...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 27 juni 2022 utfärdat ändringar till föreskrifterna AIR M5-1, Luftvärdighetskrav för amatörbyggda luftfartyg samt luftfartyg konstruerade för ...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...
Flexibilitet i fråga om avläggandet av yrkesprov har införts i beviljandet av behörigheter för luftvärdighetsgranskare. Gamla behörigheter för luftvärdighetsgranskare kan omvandlas till nya, men he...