Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har den 18.9.2023 utfärdat luftvärdighetsdirektivet M 3177/23, BRP-Rotax GmbH & Co KG. Kontroll av reduktionsväxels magnetplugg/utbyte av propelleraxe...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om föreslagna ändringar till föreskriften AIR M2-19, Krav på motordrivna luftfartyg i bogseringsverksamhet. Remisstiden upphör den 20...
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) startar ett föreskriftsprojekt för att utarbeta en ny föreskrift om flygverksamhet med delägda luftfartyg. Föreskriften hör till OPS-serien men den ha...
I rapporten om militär tillgodoräkning som upprättats i samarbete av Transport- och kommunikationsverket Traficom och Flygvapnet anges de krav på basis av vilka de nationella certifikaten och behör...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har utfärdat en rekommendation till operatörerna som flyger från Kina till Finland om att följa de anvisningar om coronaintyg som utfärdats av Europeisk...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
EU-kommissionen rekommenderar att EU-länderna avbryter flygtrafiken från länder i södra Afrika där man upptäckt coronavirusvarianten omikron. Finland har inga luftfartsavtal med dessa länder och ti...