Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Luftfart

På grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset ges vid behov en förlängning på 6 månader i giltighetstiderna för nationella luftfartscertifikat och behörigheter.
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat ett beslut om förnyelse av certi-fikat för luftfartygsunderhåll under coronaviruspandemin.