Fartygs mätbrev

Du behöver ett mätbrev för ditt fartyg för att fartyget ska kunna införas i det finska fartygsregistret. Den i mätbrevet angivna längden och brutto- och nettodräktigheten avgör vilka regler som tillämpas på fartyget. Om ditt fartyg inte är mätt enligt skeppsmätningskonventionen, ska du ta kontakt med en utsedd skeppsmätare.

Internationellt mätbrev

För ett fartyg med en längd över 12 m behöver du ett internationellt mätbrev oavsett vilket fartområde det trafikerar. Du kan också ansöka om ett mätbrev för ett fartyg under 12 m, om du så vill.

Mätbrevet görs upp på basis av en skeppsmätning, som utförs av en utsedd skeppsmätare. Mätbreven för alla finska fartyg utfärdas av Traficom.

För mätbrevet tar Traficom ut en avgift på 360 €. Ett mätbrev som ersätter ett förkommet mätbrev kostar 220 €, om uppgifterna i mätbrevet inte ändras.

Skeppsmätning

Om ditt fartyg inte är mätt enligt internationella skeppsmätningskonventionen, ska du ansöka om skeppsmätning för att få mätbrev. Ansök om skeppsmätning direkt hos en utsedd skeppsmätare. Fartygets signalbokstäver antecknas i mätbrevet. Du bör därför ansöka om signalbokstäver från fartygsregistret innan du ansöker om mätbrev.

Bestämmelser om skeppsmätarnas arvoden ingår i statsrådets förordning 143/2013.

När ska mätbrevet förnyas?

Ansök om nytt mätbrev om uppgifterna i mätbrevet ändras. Sådana uppgifter som kan ändras är t.ex. fartygets namn, signalbokstäver eller hemort. De är uppgifter som också finns införda i fartygsregistret och uppgifterna i mätbrevet och i registret måste stämma överens. När dessa uppgifter ändras bör du ansöka om nytt mätbrev direkt hos Traficom.

Passagerarantalet är en uppgift som införs i registret, och det kan också påverka nettodräktigheten. Ansök om nytt mätbrev hos Traficom om du ändrar på fartygets passagerarantal.

Om du låter utföra sådana ändringsarbeten på ditt fartyg som påverkar dräktigheterna eller huvuddimensionerna, måste fartyget mätas på nytt. Ansök om ny skeppsmätning hos en utsedd skeppsmätare. 

Mätbrev för Suezkanalen och Panamakanalen

Traficom utfärdar mätbrev för Suez- och Panamakanalen för finska fartyg. Också för detta ändamål mäts fartygen av finska utsedda skeppsmätare. Ansök om mätbrev för Suez- och Panamakanalen på samma blankett som du använder för att ansöka om internationellt mätbrev.