Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid resor till sjöss

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans i hamnen och ombord på fartyget under resans gång. Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Läs mer om assistans och dina rättigheter i olika situationer.

Terminaloperatören hjälper dig i hamnen och att ta dig ombord på fartyget. Väl ombord hjälper rederiet dig under resans gång.

Assistans är alltid gratis. Assistans underlättar resan och garanterar att alla har samma rätt att resa med fartyg.

För vem är assistansen avsedd?

Olika funktionshinder kan göra det svårt att använda trafiktjänster. Alla funktionshinder kan inte ses med blotta ögat.

PERSONER MED BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD RÖRELSEFÖRMÅGA HAR RÄTT TILL ASSISTANS

Till exempel kan äldre passagerare, rullstolsburna personer eller personer med syn- eller hörselnedsättning få assistans. 

Även personer med funktionsnedsättning och till exempel personer inom autismspektrumet och personer som har en minnessjukdom har rätt till assistans.

Meddela på förhand att du behöver assistans

Meddela gärna att du behöver assistans redan när du bokar din resa. Då kan du vara säker på att du får just den hjälp du behöver.

Meddela ditt behov av assistans till rederiet, terminaloperatören i hamnen, resebyrån eller researrangören. Du kan lägga till information om behovet av assistans redan i bokningssystemet. Det kan dock hända att du behöver göra en separat anmälan till exempel med en webblankett eller per telefon.

MEDDELA SENAST 48 TIMMAR FÖRE AVRESA

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 48 timmar före avresa. 

En extra avgift får inte tas ut för meddelande om behov av assistans. 

Om du kan resa flera gånger på samma biljett, räcker det oftast med en anmälan. En förutsättning är att tidtabellen för följande resor är känd när anmälan görs. Om du har bokat dina båtresor separat med olika biljetter, vidareförmedlas inte informationen om ditt behov av assistans automatiskt till olika rederier. Underrätta då de olika rederierna separat om ditt behov av assistans. 

Om du inte har meddelat på förhand att du behöver assistans, försöker man hjälpa dig så att du kan resa. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål.

Bedöm ditt verkliga behov av assistans

Det behövs inget läkarintyg för att få assistans eller något annat intyg över behovet av assistans. Du ska själv bedöma vilken assistans du behöver under resans gång. Tänk på att avstånden i hamnen kan vara långa.

När du meddelar att du behöver assistans, beskriv så ingående som möjligt den hjälp du behöver. 

Vilken assistans kan jag få på båtresan?

Båtpassagerares rättigheter gäller på de resor som avgår från en hamn i ett EU-land. Rättigheterna gäller också på båtresor där fartyget ankommer från utanför EU om fartygsbolaget i fråga är etablerat inom ett EU-land.

Rättigheterna gäller inte på korta utflykter eller rundturer. Rättigheterna gäller inte heller på fartyg som endast rymmer ett fåtal passagerare eller en besättning på högst tre personer. 

Så här beställer du assistans

1

Meddela ditt behov av assistans på förhand

Meddela att du behöver assistans redan när du bokar resan eller senast 48 timmar före avfärd.

Beskriv så exakt som möjligt den assistans du behöver. 

2

Meddela även om du behöver hjälpmedel

Kom också ihåg att meddela om du behöver rörelsehjälpmedel såsom rullstol eller ledarhund samt medicinska hjälpmedel.

 

3

Vanligen räcker det med en anmälan

Om du kan resa flera gånger på samma biljett, räcker det oftast med en anmälan.

4

Begär en bekräftelse på assistansen

Be om en skriftlig bekräftelse på assistansen.

5

Anmäl dig till ledsagaren

Anmäl dig till ledsagaren vid anropsplatsen i hamnen inom den utsatta tiden. 

Läs mer om dina rättigheter i olika situationer

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL: RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER NEDSATT RÖRLIGHET VID RESOR TILL SJÖSS

Lämna in ett klagomål om dina rättigheter på resan inte har respekterats. I händelse av problem ska du alltid först kontakta rederiet eller terminaloperatören i hamnen. 

Vid behov kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. I Finland övervakas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet inom fartygstrafiken av Traficom. 

Uppdaterad