Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Registret över finska leverantörer av bränslen som används inom sjöfarten

Tillverkare, försäljare och importörer av de bränslen som används inom sjöfarten är skyldiga att till Traficom och till Finlands miljöcentral ge uppgifter om mängden och kvaliteten på de bränslen för sjöfarten som släppts ut på marknaden i Finland.

Finska leverantörer av bränslen som används inom sjöfarten

Neste Oil Corporation (Extern länk)

Neste Abp

PB 95

00095 NESTE

Telefonväxeln: 010 458 11

St1 oy (Extern länk)

PB 100

00381 Helsingfors

+358 10 557 11 (växeln)

+358 800 166 266 (beställningscentral och kundservice)

Oy Teboil Ab (Extern länk)

Bunkersales

Plaza Loiste, Örevägen 20

PB 57, 01511 Vanda

Telefon: +358 204 7001

E-post: bunkersales@teboil.fi

Lämpöpuisto Oy (Extern länk)

Rieskalähdevägen 55-57

20300 ÅBO

Telefon: 0800 19292                                                                 

E-post: yritysmyynti@lampopuisto.fi