Serviceföretag för sjöfarten

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) auktoriserar radioserviceföretag och företag som utför service på livräddningsutrustning. Denna sida innehåller information om serviceföretag som Traficom auktoriserat samt deras kontaktuppgifter.

Företag som servar livräddningsutrustning

Enligt SOLAS-konventionen ska serviceföretag som servar livräddningsutrustning vara auktoriserade av administrationen:

  • Livflottar och marina evakueringssystem
  • Uppblåsbara beredskapsbåtar
  • Uppblåsbara räddningsvästar
  • Hydrostatutlösare
  • Livbåtar
  • Sjösättningsanordningar och on-load release-utrustning.

Enligt föreskriften om livräddningsutrustning ska företag som utför service på följande livräddningsutrustning vara auktoriserade av administrationen:

  • Livflottar och marina evakueringssystem
  • Sjösättningsanordningar (femårsservice)

Radioserviceföretag

Finska fartyg kan anlita endast sådana radioserviceföretag som är auktoriserade av Traficom för att säkerställa att radioinstallationerna är funktionsdugliga.

Närmare information om företag som servar livräddningsutrustning lämnas av överinspektör Tuomas Kokoi , tfn 029 534 6492

Närmare information om auktoriserade serviceföretag för radioinstallationer i fartyg lämnas av specialsakkunnig Jami Metsärinne , tfn 029 534 6445.