Tolkningar med anknytning till IMO-konventionerna

På denna sida har vi samlat Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) och Transport- och kommunikationsverkets tolkningar som gäller de internationella konventionerna och koderna på sjöfartens område.

IMO-tolkningar

IMO har tagit fram tolkningar som anknyter till nedan nämnda konventioner och koder. Syftet är att främja och stödja en enhetlig tillämpning av konventionerna och koderna på det globala planet.  

Länk till konventionerna. (Extern länk)

Nationella tolkningar

Transport- och kommunikationsverkets tolkningar av de internationella koderna inom sjöfarten