Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Spårtrafik

Läget för järnvägssäkerheten i Finland är fortsättningsvis bra, och i synnerhet passagerarsäkerheten ligger på en utmärkt nivå. Detta framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms årsrap...
Entimmeståget till Åbo Ab börjar utfärda järnvägsplanen jämte nödvändiga utredningar.
Entimmeståget till Åbo Ab börjar utfärda järnvägsplanen jämte nödvändiga utredningar.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.