Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Under coronapandemin blev personbilar populärare och kollektivtrafiken användes mindre. Nu har användningen av kollektivtrafik återhämtat sig till den tidigare nivån och användningen av spårtrafik ...
Tre fjärdedelar av finländarna är generellt nöjda eller mycket nöjda med resornas funktion och säkerhet. Nöjdheten har förblivit nästan oförändrad i stora och medelstora stadsregioner, medan nöjdh...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en föreskrift om drift och trafikledning i järnvägssystemet (TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023). Föreskriften trädde i kraft den 26 mars 2...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat en utredning om banskadan, samt händelser och orsaker i samband med den, som ledde till att fjärrtågtrafiken stoppades den 13 februari 20...