Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid tågresor

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans på tågstationer och ombord på tåget under resans gång. Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Läs mer om assistans och dina rättigheter i olika situationer.

Du har rätt att utan kostnad få assistans att stiga på och av tåget samt ombord under tågresan. Dessutom har du rätt till assistans på järnvägsstationen före och efter resan. Under tågresan får du assistans av järnvägsföretaget eller stationsförvaltaren. 

Du får assistans av järnvägsföretaget eller stationsförvaltaren när det i arbetsskiftet finns utbildad personal ombord på tåget eller vid stationen.

Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Assistans och meddelande om behov av assistans är alltid gratis.

För vem är assistansen avsedd?

Olika funktionshinder kan göra det svårt att använda trafiktjänster. Alla funktionshinder kan inte ses med blotta ögat.

PERSONER MED BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD RÖRELSEFÖRMÅGA HAR RÄTT TILL ASSISTANS

Till exempel kan äldre passagerare, rullstolsburna personer eller personer med syn- eller hörselnedsättning få assistans. 

Även personer med funktionsnedsättning och till exempel personer inom autismspektrumet och personer som har en minnessjukdom har rätt till assistans.

Meddela på förhand att du behöver assistans

Meddela gärna att du behöver assistans redan när du bokar din resa. Då kan du vara säker på att du får just den hjälp du behöver.

Meddela ditt behov av assistans till järnvägsföretaget, biljettförsäljaren, researrangören eller stationschefen

Du kan lägga till information om behovet av assistans redan i bokningssystemet. Det kan dock hända att du behöver göra en separat anmälan till exempel med en webblankett eller per telefon.

MEDDELA SENAST 24 TIMMAR FÖRE AVRESA

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 24 timmar före avresa. 

Om du inte på förhand har meddelat att du behöver assistans, ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren i all rimlig utsträckning lämna den assistans som erfordras för att du ska kunna företa resan. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål. 

Ombordstigning får inte nekas på grund av nedsatt rörlighet förutom när det är nödvändigt på grund av järnvägsföretagets regler för befordran. Järnvägsföretaget ska publicera sina regler för befordran på sin webbplats. 

Du har även rätt att på begäran få information om järnvägstjänsternas tillgänglighet, användarvillkor och grunderna för dessa av järnvägsföretaget, biljettförsäljaren eller researrangören.

Bedöm ditt verkliga behov av assistans

Det behövs inget läkarintyg för att få assistans eller något annat intyg över behovet av assistans. Du ska själv bedöma vilken assistans du behöver under resans gång. När du meddelar att du behöver assistans, beskriv så ingående som möjligt den hjälp du behöver. 

Om du har en godkänd personlig assistent får han eller hon resa till specialpris eller gratis vid behov. I vissa fall kan järnvägsföretaget också kräva att du reser med en ledsagare som kan hjälpa dig under resan. Kontrollera ytterligare information om att resa med personlig assistent eller ledsagare på järnvägsföretagets webbplats. 

Dessa rättigheter tillämpas på fjärr- och närtågstrafik. Rättigheterna gäller inte tjänster som bedrivs för historiska ändamål, såsom säsongstrafik med museimateriel. 

Så här beställer du assistans

1: Meddela ditt behov av assistans på förhand

Meddela järnvägsföretaget, biljettförsäljaren eller researrangören att du behöver assistans redan när du bokar resan eller senast 24 timmar före avfärd.

Beskriv så exakt som möjligt den assistans du behöver. 

2: Meddela även om du behöver hjälpmedel

Kom också ihåg att meddela om du behöver rörelsehjälpmedel såsom rullstol eller ledarhund samt andningsutrustning och syrgasapparater.

3: Be om en skriftlig bekräftelse

Be om en skriftlig bekräftelse på assistansen.

4: Anmäl dig till ledsagaren vid assistanspunkten

Anmäl dig till ledsagaren vid assistanspunkten inom den tid som järnvägsföretaget har angett. Kontrollera när och var du ska anmäla dig på järnvägsföretagets webbplats.

Läs om dina rättigheter i olika situationer

Tågresor inom det övriga EU-området

När du reser med tåg i ett annat område inom EU, kontrollera dina rättigheter på järnvägsföretagets webbplats i det aktuella landet. 

I olika EU-länder kan det finnas vissa begränsningar som gäller förordningens tillämpningsområde, till exempel när det gäller persontransporttjänster i städer, förorter eller regionaltrafik samt sådana persontransporttjänster av vilka en del sker utanför EU.

Observera att dessa rättigheter för tågresenärer inte tillämpas på trafik mellan Finland och Ryssland. 

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL: RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER NEDSATT RÖRLIGHET VID TÅGRESOR

Lämna in ett klagomål om dina rättigheter på resan inte har respekterats. I problemsituationer ska du alltid först kontakta tågbolaget. 

Klagomålet ska lämnas inom tre månader från den händelse som klagomålet gäller.

Vid behov kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. I Finland övervakas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet inom tågtrafiken av Traficom.

YTTERLIGARE INFORMATION OM PASSAGERARES RÄTTIGHETER