Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet vid tågresor

Om du har nedsatt rörlighet till exempel på grund av ålder eller funktionsnedsättning, har du rätt att utan kostnad få assistans på tågstationer och ombord på tåget under resans gång. Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Läs mer om assistans och dina rättigheter i olika situationer.

Du har rätt att utan kostnad få assistans att stiga på och av tåget samt ombord under tågresan. Dessutom har du rätt till assistans på järnvägsstationen före och efter resan. Under tågresan får du assistans av järnvägsföretaget eller stationsförvaltaren. 

Meddela på förhand att du behöver assistans för att få bästa möjliga hjälp. Assistans och meddelande om behov av assistans är alltid gratis.

För vem är assistansen avsedd?

Olika funktionshinder kan göra det svårt att använda trafiktjänster. Alla funktionshinder kan inte ses med blotta ögat.

PERSONER MED BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT BEGRÄNSAD RÖRELSEFÖRMÅGA HAR RÄTT TILL ASSISTANS

Till exempel kan äldre passagerare, rullstolsburna personer eller personer med syn- eller hörselnedsättning få assistans. 

Även personer med funktionsnedsättning och till exempel personer inom autismspektrumet och personer som har en minnessjukdom har rätt till assistans.

Meddela på förhand att du behöver assistans

Meddela gärna att du behöver assistans redan när du bokar din resa. Då kan du vara säker på att du får just den hjälp du behöver.

Meddela ditt behov av assistans till järnvägsföretaget, biljettförsäljaren, researrangören eller stationschefen

Du kan lägga till information om behovet av assistans redan i bokningssystemet. Det kan dock hända att du behöver göra en separat anmälan till exempel med en webblankett eller per telefon.

MEDDELA SENAST 48 TIMMAR FÖRE AVRESA

Meddela att du behöver assistans samtidigt som du bokar resan eller senast 48 timmar före avresa. 

Om du inte på förhand har meddelat att du behöver assistans, ska järnvägsföretaget och stationsförvaltaren i all rimlig utsträckning lämna den assistans som erfordras för att du ska kunna företa resan. Det kan dock hända att man inte kan tillgodose alla dina önskemål. 

Ombordstigning får inte nekas på grund av nedsatt rörlighet förutom när det är nödvändigt på grund av järnvägsföretagets regler för befordran. Järnvägsföretaget ska publicera sina regler för befordran på sin webbplats. 

Du har även rätt att på begäran få information om järnvägstjänsternas tillgänglighet, användarvillkor och grunderna för dessa av järnvägsföretaget, biljettförsäljaren eller researrangören.

Bedöm ditt verkliga behov av assistans

Det behövs inget läkarintyg för att få assistans eller något annat intyg över behovet av assistans. Du ska själv bedöma vilken assistans du behöver under resans gång. När du meddelar att du behöver assistans, beskriv så ingående som möjligt den hjälp du behöver. 

Observera att för att få kostnadsfri biljett för en ledsagare, kan järnvägsföretaget be dig bevisa din rätt till en avgiftsfri ledsagare. 

Så här beställer du assistans

1: Meddela ditt behov av assistans på förhand

Meddela järnvägsföretaget, biljettförsäljaren eller researrangören att du behöver assistans redan när du bokar resan eller senast 48 timmar före avfärd.

Beskriv så exakt som möjligt den assistans du behöver. 

2: Meddela även om du behöver hjälpmedel

Kom också ihåg att meddela om du behöver rörelsehjälpmedel såsom rullstol eller ledarhund samt andningsutrustning och syrgasapparater.

3: Be om en skriftlig bekräftelse

Be om en skriftlig bekräftelse på assistansen.

4: Anmäl dig till ledsagaren vid assistanspunkten

Anmäl dig till ledsagaren vid assistanspunkten inom den tid som järnvägsföretaget har angett. Kontrollera när och var du ska anmäla dig på järnvägsföretagets webbplats.

Tågresor inom det övriga EU-området

När du reser med tåg inom det övriga EU-området ska du tänka på att EU-länderna själva får bestämma om dessa rättigheter även gäller inrikes tåg och internationella tåg vars startpunkt eller slutdestination ligger utanför EU.

Observera att dessa rättigheter för tågresenärer inte tillämpas på trafik mellan Finland och Ryssland. 

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL: RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER NEDSATT RÖRLIGHET VID TÅGRESOR

Lämna in ett klagomål om dina rättigheter på resan inte har respekterats. I problemsituationer ska du alltid först kontakta tågbolaget. 

Vid behov kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerares rättigheter. I Finland övervakas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet inom tågtrafiken av Traficom.