Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Besiktningstider enligt fordonskategori

Intervallerna för periodisk besiktning av person- och paketbilar samt tunga fyrhjulingar har blivit glesare i och med regleringen (Extern länk) som trädde i kraft den 20 maj 2018. Intervallerna för periodisk besiktning av museifordon samt över 40 år gamla motordrivna fordon som är i privat bruk blir glesare i och med regleringen som träder i kraft den 14 maj 2020.

Fordonen övergår till praxisen enligt den nya regleringen (Extern länk) efter att de har besiktats första gången under den nya regleringen.

När ska fordonet besiktas?

Information om när ditt fordon ska lämnas in för periodisk besiktning nästa gång finns

  • gratis i Traficoms e-tjänst
  • i besiktningsintyget
  • på den tekniska delen av registreringsbeviset.
Uppdaterad