Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Det är återigen möjligt för kommuner och andra aktörer att ansöka om projektunderstöd för främjande av hållbar mobilitet och trafiksäkerhetsarbete. Med understöden för mobilitetsstyrning vill man f...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat sex projekt som främjar elektrifierad tung trafik sammanlagt 1,2 miljoner euro under den andra ansökningsomgången för ansökan om stöd. Syft...
Flera brister upptäcktes i samband med övervakningstillslaget mot taxitrafiken som genomfördes gemensamt av polisen i Östra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Skatteförvaltningen...
ADAS-system för förarassistans varnar föraren för farliga situationer i trafiken och förhindrar olyckor eller minskar risken för dem. Även om de assisterar vid körning, är det alltid föraren som an...