Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bilister

Cirka 57 miljoner ton farligt gods transporterades inom olika trafikformer år 2022. Totalmängden har minskat med 4 % jämfört med år 2017. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket ...
Ukraina tog i bruk ett kösystem som stöd för gränspassage i internationella transporter vid sin västliga gräns på 16 olika gränskontrollstationer. Syste-met utvidgades den 12 februari 2024 så att v...
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom meddelar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäker...
Utländska transportföretag kan utföra transporter inom Norge i högst 20 dagar i följd. Under ett kalenderår får sådana transporter utföras i högst 30 dagar. Riktlinjerna trädde i kraft den 1 januar...