Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom reviderar bedömningsgrunderna för besiktning. I utkastet som finns på remiss föreslås nya kontrollobjekt för besiktning av gas-, el- och hybridfordon. F...
Det enklaste sättet att identifiera en taxi bland den övriga trafiken är att taxifordon är försedda med en taxilykta. Namn och kontaktuppgifter för innehavare av taxitrafiktillstånd samt förarens n...
I Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift anges hur man ska meddela taxiresans prisuppgifter och priset på en exempelresa. Föreskriften som ska träda i kraft den 1 september 2021 h...
Unga behöver stöd av sina föräldrar för att utvecklas till säkra förare. Trafikskyddet och Traficom har sammanställt tips för föräldrar vars unga nyss har fått körkort eller vars unga överväger att...