Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Lättnader i att förnya körkort fortsätter. Körkortets giltighet fortsätter automatiskt med 7 månader om körkortet upphör att gälla 1.2–31.8.2020. Om du kan, förnya ditt körkort dock normalt.
Enligt gällande lagstiftning är bytesdagen för dubbdäck i år den 20 april 2020. Det lönar sig att byta däck alltid enligt rådande förhållanden, eget körbehov och tidtabeller. Dubbdäck kan dock anvä...
Körkort ska förnyas när giltighetstiden för körkortet löper ut. På grund av coronavirussitu-ationen ska man i alla ärenden som gäller körkort i första hand använda Traficoms elektro-niska körkortst...
Kommuner och städer kan söka flera statsunderstöd för sina projekt. De bekanta statsunderstöden för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhet kan sökas samtidigt i höst. Utöver dessa kan man för första...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.
Baserat på Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppfölj-ningsundersökning av nya förare är förarna nöjda med den nya formen av förarutbildning och -examen.
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.