Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

År 2022 underkändes 27,8 procent av samtliga periodiska besiktningar av personbilar. Den vanligaste orsaken till att personbilar underkändes var fel på framaxeln. Flest reparationsuppmaningar ges i...
I Finland finns cirka 9 400 taxiföretag av vilka så gott som 42 procent var registrerade i Nyland. Antalet taxifordon har ökat med cirka 35 procent från år 2018 - samtidigt har antalet tillgängliga...
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter omkom 189 personer i vägtrafiken år 2022, vilket är det lägsta antalet i statistikens historia. Antalet dödsolyckor i trafiken bland unga förare förblev...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat cirka 39 miljoner euro i statsunderstöd för kollektivtrafiken till 19 behöriga myndigheter inom kollektivtrafiken i Finland. Utöver det årl...