Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Sakkunnigarbetsgruppen som består av olika myndigheter föreslår ändringar i körförbudsförfarandet och användningen av alkolås. Målet är att förenkla de nuvarande förfarandena och förbättra trafiksä...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriften med syftet att förtydliga de tekniska kraven på ändring av däck och fälgar på traktorer. Dessa krav ska t...
Transport- och kommunikationsverket Traficom håller på att förnya föreskriften om registreringsskyltar. Avsikten är att ändra bokstaven Y för att bättre skilja den från bokstaven V. Bakom förnyande...
EU fortsätter att stödja Ukraina och Moldavien på grund av Rysslands anfallskrig, och liberaliseringen av bilaterala transporter och transittransporter fortsätter fram till den 31 december 2025.