Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Anslaget som anvisats för anskaffnings- och konverteringsstöd för fordon i den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 är cirka 1,5 miljoner euro.
Det tas ut en årsavgift av alla som har ett trafiktillstånd och av dem som har anmält sig som tjänsteleverantörer. Om man inte längre bedriver trafik lönar det sig att begära att obehövliga trafikt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett beslut om föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion.
I Finland finns 10 aktörer som hyr ut elsparkcyklar och cyklarna används redan i 40 kommuner. I Finland gjorde man år 2021 över 11 miljoner resor med elsparkcyklar och antalet reskilometer uppgick ...