Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, Skatteförvaltningen, Tullen och Polisen kontrollerade tillsammans utländska persontrans...
Transport- och kommunikationsverket Traficom befriar etanoldrivna paketbilar (N1) och lätta lastbilar (N2) från drivkraftsskatten från och med den 24 februari 2020. Befrielsen från drivkraftsskatte...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.