Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
THL rekommenderar starkt att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare oberoende av rutt och transportsätt förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla rese...
Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavi-russjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd till kommunspecifika program för främjande av gång och cykling. År 2021 genomförs det 22 projekt som får understödet, och de...