Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 21 juni 2022 utfärdat följande beslut om ett föreskriftsprojekt: Ändring av traktorns drivkraft (TRAFICOM/285315/03.04.03.00/2022).
För Invalidförbundet, Polisstyrelsen, Transport- och kommunikationsverket Traficom samt Taksiliitto är passagerarsäkerheten för personer med funktionsnedsättning viktig. Den frivilliga utbildningen...
Enligt en utredning av Transport- och kommunikationsverket Traficom är statsunderstöden för kollektivtrafik en viktig del av upprätthållandet och utvecklingen av kollektivtrafiken. Med hjälp av stö...
Ukrainakriget och dess konsekvenser har haft stor inverkan på transportsystemet och trafiken i Finland. I en sammanställning publicerad av Transport- och kommunikationsverket Traficom granskas kons...