Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
Målet för skrotningspremien är att minska utsläppen från trafiken och förnya Finlands fordonsbestånd. Understödet har varit så populärt att de åtta miljoner euro som i statsförvaltningens budget an...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.