Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilister

Enligt gällande lagstiftning är bytesdagen för dubbdäck i år den 20 april 2020. Det lönar sig att byta däck alltid enligt rådande förhållanden, eget körbehov och tidtabeller. Dubbdäck kan dock anvä...
Körkort ska förnyas när giltighetstiden för körkortet löper ut. På grund av coronavirussitu-ationen ska man i alla ärenden som gäller körkort i första hand använda Traficoms elektro-niska körkortst...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat följande beslut om ett föreskriftspro-jekt:
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till Föreskrift om teo-riprov för förarexamen.
Enligt gällande lagstiftning är bytesdagen för dubbdäck i år den 20 april 2020. Det lönar sig att byta däck alltid enligt rådande förhållanden, eget körbehov och tidtabeller. Dubbdäck kan dock anvä...