Bilister

Hur ser det finländska trafiksystemet ut som helhet? Transport- och kommunikationsverket Traficom har på riksnivå sammanställt trafiksystemets nuläge och förändringar i verksamhetsmiljön. Rapporten...
Transport- och kommunikationsverket Traficom bereder en föreskrift om kraven i provet för taxifö-rare. Syftet med föreskriftsprojektet är att utvidga föreskriften om kraven i provet för taxiförare ...
Transport- och kommunikationsverket Traficom bereder en föreskrift om förarexamens teoriprov. Syftet med föreskriftsprojektet är att ändra Anvisningen för teoriprov (TRAFI/217025/03.04.03.01/2018) ...

Uppföljning av författningar vecka 48

Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation. Uppföljningen publiceras på Traficom.fi varje vecka, i regel på måndagar.