Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Elektriska förflyttningshjälpmedel

Elektriska hjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots

Med fortskaffningsmedel som stöder förflyttning till fots avses till exempel balanserade en- eller flerhjuliga persontransportanordningar, som till exempel balansskotrar (hoverboard), elsparkcyklar och andra liknande eldrivna färdmedel.

I trafiken jämställs förflyttningshjälpmedlen med fotgängare, men hastigheten ska anpassas enligt situationen.

Fortskaffningsmedlen får ha en maximal effekt på 1 kW och en maxhastighet på 15 km/h. 

Med dessa fortskaffningsmedel får man färdas på trottoarer i gånghastighet och inga närmare tekniska krav har angetts för dessa till exempel i fråga om lyktor och reflex. Fortskaffningsmedlets plats på gatan bestäms enligt dess maxhastighet. Om förflyttningshjälpmedlets elassistans inte bryts vid 15 km/h får man inte köra det på trottoaren även om körhastigheten skulle hållas under 15 km/h.

Fortskaffningsmedlet får inte ha säten, såvida det inte till exempel är självbalanserande, avsett att användas i terräng och på vägar utan beläggning eller uttryckligen avsett för personer med nedsatt rörlighet.

En trafikförsäkring varken behöver eller kan tecknas för förflyttningshjälpmedel som stöder förflyttning till fots.

Lätta elfordon

Lätta elfordon är bland annat olika slags självbalanserade persontransportanordningar av Segway-typ, elsparkcyklar, tre- eller fyrhjuliga skotrar som uttryckligen är avsedda för äldre eller personer med nedsatt rörlighet, elrollatorer samt andra motsvarande fordon.

Större lätta elfordon med en maxhastighet på 25 km/h och en maxeffekt på 1 kW följer samma trafikregler som cyklister, dvs. dessa fortskaffningsmedel hör i regel hemma på cykelvägen. När man färdas i gånghastighet med självbalanserande fortskaffningsmedel får man däremot även använda trottoaren.

Framlykta är obligatoriskt, men det är även bra att använda baklykta. Det är även tillåtet att använda lampor som fästs på personen, till exempel kan pannlampa med fördel användas som körljus. Lätta elfordon ska vara utrustade med ljudsignalanordning och reflex.

Fortskaffningsmedlet får inte ha säten, såvida det inte till exempel är självbalanserande, avsett att användas i terräng och på vägar utan beläggning eller uttryckligen avsett för personer med nedsatt rörlighet.

En trafikförsäkring varken behöver eller kan tecknas för lätta elfordon.

Elassisterad cykel eller motoriserad cykel

Den största effekten för en elassisterad cykel får vara 250 W, elassistansen ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h och får fungera endast när man trampar.

Den maxeffekten för en motoriserad cykel (L1e-a) får vara 1000 W, motorn får fungera utan att man trampar, men den ska kunna kopplas bort när man uppnår en hastighet på 25 km/h.

Samma tekniska krav som för cyklar tillämpas på elassisterade cyklar och ingen trafikförsäkring behöver tecknas för dessa. Däremot måste en trafikförsäkring tecknas för motoriserade cyklar som inte uppfyller villkoren för elassisterade cyklar.

Elassisterade eller motoriserade cyklar med en maxhastighet på över 25 km/h är inte trafikdugliga cyklar. De ska registreras som mopeder om det med tanke på fortskaffningsmedlets egenskaper är möjligt. I praktiken krävs det att fortskaffningsmedlet har typgodkänts som en moped.

Läs mer om försäkringar på Trafikförsäkringscentralens webbplats (Extern länk)

 

Uppdaterad