Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Massan för obromsade lastade lätta släpvagnar kan vara 825 kg om uppgift om möjligheten att använda en större last har antecknats i släpvagnens registeruppgifter och om 75 kg av lasten utsätts för dragdonet. Den högsta vikten fördelad på en axel får alltså fortfarande vara 750 kg. Med massa avses alltså totalvikten för släpvagn och last.

Uppdaterad