Affärsresenär: lämna in ett klagomål över en försenad tågresa

I den inhemska fjärrtrafiken i Finland kan du ha rätt till omsorg och ersättning av biljettpriset om tågresan försenas med över en timme. Du kan även välja återbetalning motsvarande biljettpriset eller ombokning. På denna webbsida ger vi råd om hur du lämnar in ett klagomål och väljer rätt myndighet.

PÅMINNELSE OM RÄTTEN TILL ÅTERBETALNING AV BILJETTPRISET NÄR TRANSPORTÖREN STÄLLER IN DIN RESA

När transportören ställer in din resa är du berättigad att få kompensation för din biljett eller bli ombokad i enlighet med EU:s förordningar om passagerarrättigheter.

Om du väljer kompensationen för biljettpriset har du rätt att få återbetalningen i pengar. Transportören kan erbjuda dig en voucher (resekupong) i stället för återbetalning i pengar men du behöver inte acceptera vouchern.

Mer information om rätten till återbetalning av biljettpriset samt om övriga passagerarrättigheter hittar du på dessa webbsidor.

På Europeiska kommissionens webbplats hittar du också ytterligare information om frågor som gäller passagerarrättigheter under coronautbrottet. Här är länken till Europeiska kommissionens tolkningsriktlinjer angående ämnet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020XC0318(04) (Extern länk).

VÄND DIG TILL RÄTT MYNDIGHET

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär. 

Du är konsument om du reser på fritiden och själv betalar resan. Då ska du kontakta konsumentrådgivningen (Extern länk) (Extern länk). Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Du är affärsresenär om du reser i arbetet och din arbetsgivare betalar din resa. Då ska du vända dig till Traficom.

Vid problem ska du alltid kontakta järnvägsföretaget först

Lämna in ett klagomål till järnvägsföretaget så snart som möjligt på järnvägsföretagets webbplats.

Bekanta dig med dina rättigheter i olika situationer innan du lämnar in ett klagomål

Vänligen uppmärksamma att du kan lämna in ett klagomål till Traficom endast när det är fråga om en försenad tågtur i den inhemska fjärrtrafiken.

I huvudstadsregionens närtrafik gäller tågresenärernas rättigheter endast delvis. Rättigheterna tillämpas inte alls i trafiken mellan Finland och Ryssland. Ytterligare information hittar du nedan  under rubriken Undantag som gäller huvudstadsregionens närtrafik och trafiken mellan Finland och Ryssland.

Så här lämnar du ett klagomål

1: Ta först kontakt med järnvägsföretaget

Om tåget i den inhemska fjärrtrafiken försenas med över en timme ska du alltid kontakta järnvägsföretaget först. Lämna in ett klagomål på järnvägsföretagets webbplats så snart som möjligt.

2: Invänta järnvägsföretagets svar

Järnvägsföretaget ska svara dig inom en månad.

I motiverade fall ska järnvägsföretaget lämna svaret senast tre månader efter inlämnandet av klagomålet.

3: Vänd dig till rätt myndighet

Om du inte når önskat resultat med ditt klagomål till järnvägsföretaget kan du kontakta den myndighet som övervakar passagerarnas rättigheter. Se till att du skickar ditt klagomål till rätt myndighet.

I Finland handläggs klagomål av två olika instanser. Vilken myndighet du ska vända dig till beror på om du är konsument eller affärsresenär.

Enligt lagen är du konsument om du reste på fritiden och själv betalade resan. Då ska du vända dig till konsumentrådgivningen (Extern länk)Klagomål av konsumenter avgörs av konsumenttvistenämnden.

Om du reste i ett annat EU-land ska du skicka klagomålet till en myndighet i det land där händelsen inträffade. Kontaktuppgifter till myndigheter (Extern länk) (National Enforcement Bodies for rail transport).

4: Traficom behandlar klagomål av affärsresenärer

Affärsresenärer kan lämna in klagomål till Traficom per e-post.

Bifoga korrespondensen med järnvägsföretaget, en kopia av biljetten samt andra bilagor du anser nödvändiga.

Skicka ditt klagomål till kirjaamo@traficom.fi .

Om ditt klagomål innehåller personlig information kan du skicka den som säker e-post. Instruktioner för att skicka säker e-post. (Extern länk)

Om du inte kan skicka klagomålet per e-post kan du skicka det till Traficom per post på adressen: Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM.

5: Traficom kan ge en rekommendation

Traficom är behörig att ge en rekommendation gällande ett klagomål av en affärsresenär. 

Länk till EU:s webbsidor