Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ändra betalningsintervallerna för fordonsskatten

Fordonsskatten kan betalas i två eller fyra rater istället för en rat. Betalningsintervallen kan ändras en gång per skatteperiod och ändringen ska meddelas före den första förfallodagen i en ny skatteperiod. Då du betalar fordonsskatten i rater läggs ett betalningssättstillägg på tre euro till varje rat.

Använd e-tjänsten om du vill ändra betalningsintervallerna för fordonsskatten.

Förutsättningar

  • Betalningsintervallerna kan endast ändras av den skattskyldige för fordonet.
  • Betalningsintervallerna kan bytas en gång per skatteperiod.
  • Ändringen av betalningsintervallerna ska meddelas före den första förfallodagen i en ny skatteperiod.

Att beakta

  • Förfallodagen ändras inte.
  • Vid betalning av fordonsskatt i två rater omfattar raterna 183 respektive 182 dagar (183 under skottår).
  • Vid betalning i fyra rater omfattar de tre första raterna 91 dagar vardera och den fjärde raten 92 dagar (93 under skottår).
  • Företag som försatts i konkurs, för vilka saneringsförfarande inletts eller som försatts i likvidation kan inte sköta ärenden i tjänsten Mina ärenden.

Alternativa tjänstekanaler

  • Om du inte kan använda e-tjänsten kan du ringa fordonsskatterådgivningen för att ändra betalningsintervallerna.