Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Anmäl ett kontonummer för återbäring av skatt

Du kan få återbäring av fordonsskatt om t.ex. ett ägarbyte gjorts för ditt fordon eller om det avställts.

Den överflödigt betalda fordonsskatten krediteras debetsedeln för ditt nästa fordon om du inte söker återbäring.

Återbäring kan uppstå om

  • bilen ställs av eller avregistreras
  • den skattskyldige ändras
  • uppgifterna som antecknats i fordonsregistret ändras så att fordonet blir skattefritt eller skattebeloppet sänks
  • den skattskyldige är befriad från fordonsskatt.

Återbäringen betalas ut till den skattskyldige. Skatt kan återbäras om beloppet är fem euro eller mera. Återbäring av skatt under fem euro överförs till nästa debetsedel.  Återbäring ska sökas inom 12 månader efter det att återbäringsgrunden har uppstått, i annat fall skickas återbäringen till den skattskyldige som en betalningsanvisning till Danske banken.

Företag som försatts i konkurs kan inte sköta ärenden i tjänsten Mina ärenden.

Sök återbäring i tjänsten Mina ärenden

Gör så här

1:

Logga in på Mina ärenden och välj fordonsskatt

2:

Välj Ge ett kontonummer för återbäring av skatt -tjänsten 

3:

Ge ett kontonummer i IBAN-format (BIC-koden kommer automatiskt). Välj Ge ett kontonummer

4:

Du får en bekräftelse att kontonummer har angetts. Återbäringen visas på ditt konto inom 1-3 dagar.

Om Ge ett kontonummer för återbäring av fordonsskatt -tjänsten är inte aktiv, finns den ingen skatt att återbära. Det betyder att återbäring har riktad för ett av dina fordon på betalning av skatt eller återbäring har redan inlöst.

En skattskyldig kan söka återbäring via telefon genom att ringa till fordonsskatterådgivningen eller skriftligt genom att skicka en återbäringsansökan. (Extern länk)

Särskilda situationer

 

Fordonsskattelag