Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Personal för granskning av luftvärdighet ska till registreringsstatens myndighet anmäla granskningsbevis avseende luftvärdighet eller dess förlängning som utfärdats för ett luftfartyg inom 10 dagar efter granskningen.

På denna blankett kan du göra en anmälan till Traficom om utfärdande eller förlängning av granskningsbevis avseende luftvärdighet för ett luftfartyg som införts i det finska registret.