Ansök om anskaffningsstöd för elbil från den 1 januari 2022

Den som köper eller hyr en ny elbil för en längre tid kan få 2 000 i statligt anskaffningsstöd mellan den 1 januari 2022 och den 31 mars 2023.

ANSLAGET SOM RESERVERATS FÖR STÖDET

En förutsättning för beviljande av stödet är att det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.

Gör så här

1: Bekanta dig med förutsättningarna för stödet

För att du ska ha rätt till att få stöd ska förutsättningarna nedan uppfyllas.

 • Bilen är en personbil som helt drivs med el.
 • Bilens totalpris är högst 50 000 euro.
 • Med totalpris avses bilens slutliga preciserade pris i köpeavtalet. Maximisumman för priset på den bil som skaffas innehåller bilens mervärdesskatt och eventuella bilskatt samt eventuella andra skatter för anskaffningen av bilen.
 • Elbilen som anskaffas eller långtidshyrs är ny och har aldrig registrerats.
 • Bilen kan skaffas tidigast den 1 januari 2022 och stödet ska ansökas senast den 31 mars 2023.
 • Den som köper eller hyr fordonet
 • Den som köper eller hyr fordonet är en privatperson.
 • Det fordon som skaffas registreras för första gången i Finland.
 • Fordonet har anskaffats eller långtidshyrts för den sökandes eget bruk.
 • Den sökande förbinder sig att hålla den bil som anskaffningsstödet gäller i sin ägo eller besittning i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst 1 år efter den första registreringen av bilen.
 • Den sökande förbinder sig till att hyra och hålla bilen som långtidshyrs i sin ägo eller besittning i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst tre år.

Övriga förutsättningar

 • Under ett kalenderår kan anskaffningsstöd beviljas för anskaffningen av en bil som helt drivs med el.
 • Anskaffningsstödet kan beviljas endast en gång för samma personbil.
 • Det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.
 • En förutsättning för beviljandet av stödet är att stödets syfte och mål även uppfylls enligt statsunderstödslagen.
 • På grund av kriget i Ukraina har det införts sanktioner mot fysiska personer. Det är förbjudet att göra penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt tillgängliga till förmån för sådana personer. Anskaffningsstöd eller konverteringsstöd beviljas inte till sökanden som finns upptagna i sanktionsförteckningen eller till juridiska personer vars verkliga huvudman omfattas av sanktionerna. Ytterligare information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Extern länk) (på finska)

2: Köp en bil

Du behöver antingen en beställningsbekräftelse eller ett köpeavtal från bilaffären eller i leasingsituationer ett avtal om långvarig hyra för att ansöka om anskaffningsstödet.

3: Ansök om stöd hos Traficom

Som bilaga till ansökan behöver du en kopia på beställningsbekräftelsen eller köpeavtalet för den anskaffade elbilen eller en kopia på avtalet om långvarig hyra. Läs dessa anvisningar om du vill ge en annan part fullmakt att sköta dina ärenden.

Innan ansökningsblanketten kan fyllas i ställs några förfrågor. Sedan kan du fylla i ansökan om förutsättningarna för ansökan uppfylls.

Traficom reserverar anslag för det stöd du ansökt om alla förutsättningar för beviljandet av stödet uppfylls. Traficom kan alltid begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

4: Beviljande och utbetalning av stödet

Beslutet om beviljandet av anskaffningsstödet kan fattas först efter första registreringen av fordonet om fordonet i fråga registreras i stödmottagarens namn i trafik- och transportregistret eller i Ålands fordonsregister. Om anskaffningsstödet beviljas betalas det ut enligt beslutet om anskaffningsstöd.

Informationen om första registreringen kommer automatiskt från trafik- och transportregistret, men då det gäller en elbil som registreras för första gången i Ålands fordonsregister ska sökanden meddela första registreringen till Traficom.

Vad ska jag göra om det uppskattade datumet för första registreringen som angetts i ansökan skjuts fram?

Meddela Traficom om att fordonets första registrering har fördröjts senast två månader från det uppskattade datumet för första registreringen. Du hittar anvisningar i e-postkvitteringen som du fick då du lämnade in ansökan.

Om fördröjningen av första registreringen inte anmäls fattar Traficom ett nekande beslut och reserveringen av anslaget frigörs.

Kundtjänst

Traficoms rådgivning, tfn 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15).