Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om anskaffningsstöd för elbil från den 1 januari 2022

Ansökningstiden för stöd för anskaffning av renodlade elbilar har löpt ut den 31 december 2022.

Gör så här

1: Bekanta dig med förutsättningarna för stödet

För att du ska ha rätt till att få stöd ska förutsättningarna nedan uppfyllas.

 • Bilen är en personbil som helt drivs med el.
 • Bilens totalpris är högst 50 000 euro.
 • Med totalpris avses bilens slutliga preciserade pris i köpeavtalet. Maximisumman för priset på den bil som skaffas innehåller bilens mervärdesskatt och eventuella bilskatt samt eventuella andra skatter för anskaffningen av bilen.
 • Elbilen som anskaffas eller långtidshyrs är ny och har aldrig registrerats.
 • Bilen kan skaffas tidigast den 1 januari 2022 och senast den 31 december 2022. Stödet ska ansökas senast den 31 december 2022.
 • Den som köper eller hyr fordonet
 • Den som köper eller hyr fordonet är en privatperson.
 • Det fordon som skaffas registreras för första gången i Finland.
 • Fordonet har anskaffats eller långtidshyrts för den sökandes eget bruk.
 • Den sökande förbinder sig att hålla den bil som anskaffningsstödet gäller i sin ägo eller besittning i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst 1 år efter den första registreringen av bilen.
 • Den sökande förbinder sig till att hyra och hålla bilen som långtidshyrs i sin ägo eller besittning i trafik- och transportregistret eller i det fordonsregister som förs av Fordonsmyndigheten på Åland i minst tre år.

Övriga förutsättningar

 • Under ett kalenderår kan anskaffningsstöd beviljas för anskaffningen av en bil som helt drivs med el.
 • Anskaffningsstödet kan beviljas endast en gång för samma personbil.
 • Det finns tillgängligt anslag som reserverats i statens budget för utbetalningen av stödet.
 • En förutsättning för beviljandet av stödet är att stödets syfte och mål även uppfylls enligt statsunderstödslagen.
 • På grund av kriget i Ukraina har det införts sanktioner mot fysiska personer. Det är förbjudet att göra penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt tillgängliga till förmån för sådana personer. Anskaffningsstöd eller konverteringsstöd beviljas inte till sökanden som finns upptagna i sanktionsförteckningen eller till juridiska personer vars verkliga huvudman omfattas av sanktionerna. Ytterligare information om sanktionerna finns bland annat på utrikesministeriets webbplats: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Extern länk) (på finska)

2: Köp en bil

Ansökningstiden för stöd för anskaffning av renodlade elbilar har löpt ut den 31 december 2022.

3: Ansök om stöd hos Traficom

Ansökningstiden för stöd för anskaffning av renodlade elbilar har löpt ut den 31 december 2022.

Traficom reserverar anslag för det stöd du ansökt om alla förutsättningar för beviljandet av stödet uppfylls. Traficom kan alltid begära tilläggsutredning för att kontrollera faktorer som gäller beviljandet av stödet.

4: Beviljande och utbetalning av stödet

Beslutet om beviljandet av anskaffningsstödet kan fattas först efter första registreringen av fordonet om fordonet i fråga registreras i stödmottagarens namn i trafik- och transportregistret eller i Ålands fordonsregister. Om anskaffningsstödet beviljas betalas det ut enligt beslutet om anskaffningsstöd.

Informationen om första registreringen kommer automatiskt från trafik- och transportregistret, sökanden behöver inte meddela Traficom om den första registreringen av bilen. En elbil som registreras för första gången i Ålands fordonsregister ska sökanden meddela första registreringen till Traficom.

Vad ska jag göra om det uppskattade datumet för första registreringen som angetts i ansökan skjuts fram?

Meddela Traficom om att fordonets första registrering har fördröjts senast två månader från det uppskattade datumet för första registreringen. Du hittar anvisningar i e-postkvitteringen som du fick då du lämnade in ansökan.

Om fördröjningen av första registreringen inte anmäls fattar Traficom ett nekande beslut och reserveringen av anslaget frigörs.

Kundtjänst

Traficoms rådgivning, tfn 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15).