Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om behörighetsbrev

Nästan varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över specialbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord. Traficom utfärdar yrkessjöfartens behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter i Finland.

Behandlingen av ansökningar

Den normala handläggningstiden av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter är för tillfället cirka 2-3 veckor. Brådskande ansökningar strävar Traficom efter att behandla inom 1-2 arbetsdagar.

Ansök om behörighet

1

Försäkra dig om att du söker rätt behörighet

Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för att få/förnya det behörighetsbevis  eller det certifikat över specialbehörighet du ansöker om.

För ansökan behövs till exempel:

  • Giltigt sjömansläkarintyg
  • Intyg över utbildning
  • Relevanta intyg över sjötjänst och / eller arbetsintyg som inte finn i sjömansregistret
  • Passfotografi
3

Behandling av ansökan

Din ansökan överförs till behandlingskön. Om du betalar avgiften för påskyndad behandling (200 euro), strävar Traficom efter att behandla ansökan inom 1-2 arbetsdagar. För snabb handläggning tillkommer en avgift per behörighet.

Handläggningstiden är normalt cirka 14 arbetsdagar.

Om något saknas i din ansökan, får du en begäran om komplettering. Lämna in de dokument som saknades innan tidsfristen går ut.

 

4

Beslut

Om Traficom kan utfärda behörigheten du sökt, får du behörighetsbrevet eller intyget hemskickat inom 1-2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan, måste Traficom fatta sitt beslut utifrån de uppgifter som verket har till sitt förfogande. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Förfrågningar

E-post
sjomansenheten (at) traficom.fi

Telefonjouren
029 534 5133
Måndagar, onsdagar och fredagar kl 9-11