Ansök om fastställande av utbildningsprogrammet i taxitrafik

Traficom fastställer utbildningsprogrammen i taxitrafik. Endast ansökningar som lämnats in med den officiella ansökningsblanketten behandlas.

Förslag till utbildningsprogram ska bifogas till ansökan.

Av utbildningsprogrammet ska framgå utbildningens

  1.  mål och praktiskt genomförande
  2.  periodindelning
    • utbildningens innehåll i perioderna
  3. undervisningsmetoderna och läromedlen.

Taxi2021 - Författningar och föreskrifter