Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny
Sakkunnigarbetsgruppen som består av olika myndigheter föreslår ändringar i körförbudsförfarandet och användningen av alkolås. Målet är att förenkla de nuvarande förfarandena och förbättra trafiksä...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriften med syftet att förtydliga de tekniska kraven på ändring av däck och fälgar på traktorer. Dessa krav ska t...
Transport- och kommunikationsverket Traficom håller på att förnya föreskriften om registreringsskyltar. Avsikten är att ändra bokstaven Y för att bättre skilja den från bokstaven V. Bakom förnyande...
EU fortsätter att stödja Ukraina och Moldavien på grund av Rysslands anfallskrig, och liberaliseringen av bilaterala transporter och transittransporter fortsätter fram till den 31 december 2025.
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...