Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vägtrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriften om tekniska krav på och typgodkännande av fordons dubbdäck.
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om förfaranden för tillsyn över överensstämmelse med kraven vid produktion av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, d...
År 2023 stöder staten infrastrukturprojekt som förbättrar förhållandena för gång och cykeltrafik med 3,5–9 miljoner euro. Statsunderstöd beviljas för kommuners gatunät eller för andra projekt på ko...
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om provet för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...