Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vägtrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficoms biljämförelsetjänst Autovertaamo.fi upphör torsdagen den 30 september 2021. I framtiden kan man jämföra förbruknings- och utsläppsuppgifterna på återfö...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom reviderar bedömningsgrunderna för besiktning. I utkastet som finns på remiss föreslås nya kontrollobjekt för besiktning av gas-, el- och hybridfordon. F...
Det enklaste sättet att identifiera en taxi bland den övriga trafiken är att taxifordon är försedda med en taxilykta. Namn och kontaktuppgifter för innehavare av taxitrafiktillstånd samt förarens n...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Be-gränsningarna har trä...
På grund av coronaepidemin fortsätter lättnaderna för lastbils- och bussförare att förnya sin yrkeskompetens. Förnya din yrkeskompetens dock inom den normala tidtabellen om du kan.
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...