Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vägtrafik

THL rekommenderar starkt att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare oberoende av rutt och transportsätt förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla rese...
Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavi-russjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande busstrafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag och förare med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trät...
Transport- och kommunikationsverket Traficom följer upp nya författningar inom trafik, transport och kommunikation.
THL rekommenderar starkt att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare oberoende av rutt och transportsätt förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla rese...
Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs leverantörer av transporttjänster att sörja för åtgärder som förhindrar spridningen av coronavi-russjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd till kommunspecifika program för främjande av gång och cykling. År 2021 genomförs det 22 projekt som får understödet, och de...

Biljämförelsetjänst

Biljämförelsetjänsten innehåller information om alla nya bilmodeller som säljs i Finland. I tjänsten kan du jämföra olika bilmärken och -modeller med ditt nuvarande fordon. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Autovertaamo