Vägtrafik

Ändringar i uppgifterna om fordonets ägare och innehavare ska anmälas till registret och fordon som används i trafik måste alltid ha en trafikförsäkring.
Riksdagen behandlar förslaget om att slopa åldersdispens. I framtiden skulle varje 17-åring med vårdnadshavarens samtycke kunna få körkort för personbil. Överväg därför noggrant huruvida det lönar ...
De varutransportrobotar som dykt upp i trafiken i huvudstadsregionen har väckt mycket intresse och förundran. Vad är de här apparaterna och hur bör andra trafikanter förhålla sig till dem?
Transport- och kommunikationsverket Traficom förbereder sig för förnyelsen av körkortslagen och begär utlåtanden om föreskrifterna som gäller förarutbildning, teoriprovet för förarexamen och övning...
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...