Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Vägtrafik

Anslaget som anvisats för anskaffnings- och konverteringsstöd för fordon i den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 är cirka 1,5 miljoner euro.
Det tas ut en årsavgift av alla som har ett trafiktillstånd och av dem som har anmält sig som tjänsteleverantörer. Om man inte längre bedriver trafik lönar det sig att begära att obehövliga trafikt...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett beslut om föreskriftsprojekt för att ändra föreskriften om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion.
I Finland finns 10 aktörer som hyr ut elsparkcyklar och cyklarna används redan i 40 kommuner. I Finland gjorde man år 2021 över 11 miljoner resor med elsparkcyklar och antalet reskilometer uppgick ...
COVID 19-virus och särskilt känslighet för spridning av dess omikronvariant sätter press på funktionaliteten och effektiviteten i det finländska samhällets logistiska system, där landsvägstransport...
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft d...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...