Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om radiotillstånd för GNSS-repeterare

Du kan ansöka om radiotillstånd för GNSS-repeterare genom att skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd. För GPS-repeterare, till exempel, sändningsfrekvens är 1575.420 MHz, bandbredd 2 MHz och maximal sändningseffekt -60 dBm. Användningsändamålet får endast vara förmedling av GNSS-signalen inomhus. Vi försöker behandla ansökningarna inom 28 dagar.

Fråga om ansökan för radiotillstånd

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri