Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om radiotillstånd för GPS-repeater

Du kan ansöka om radiotillstånd för GPS-repeater genom att skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd. Sändningsfrekvens för GPS-repeater är 1575.420 MHz, bandbredd 2 MHz och maximal sändningseffekt -60 dBm. Användningsändamålet får endast vara förmedling av GPS-signalen inomhus. Vi försöker behandla ansökningarna inom 28 dagar.

Fråga om ansökan för radiotillstånd

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri