Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansök om regionala och farkosttypsspecifika förbud och begränsningar

Ansök om regionala och farkosttypsspecifika förbud och begränsningar här.

Enligt sjötrafiklagen (782/2019) kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda eller begränsa trafik med farkoster på ett visst vattenområde för viss tid eller tills vidare. Även användningen av en viss motordriven farkosttyp kan förbjudas eller begränsas.

Du kan ansöka om ett förbud eller en begränsning med hjälp av blanketten som öppnas via länken nedan. För utmärkningen av förbud och begränsningar i terrängen svarar för farledernas del farledshållaren och för övriga områdens del kommunen i fråga. Förbuds- och begränsningsbeslutet är avgiftsbelagt. För ett jakande beslut tas avgiften 570 e ut och för ett nekande beslut 285 e.