Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om trafiklärartillstånd

För att få arbeta som trafiklärare behöver du ett trafiklärartillstånd som beviljas av Traficom. Ett trafiklärartillstånd ger dig rätt att ge förarutbildning för körkort i kategori B. Behörighet för övriga kategorier ska bevisas separat.

Du kan få trafiklärartillstånd om du

 • är minst 23 år,
 • har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,
 • har körrätt i minst kategori B som har varit giltig i minst tre år,
 • uppfyller de medicinska kraven för körkort i grupp 2,
 • inte har meddelats körförbud.

Du kan inte få trafiklärartillstånd om du

 • har ett gällande körförbud,
 • under de senaste fem åren har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,
 • under det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,
 • under de senaste fem åren har gjort dig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott som visar att du är uppenbart olämplig att vara trafiklärare eller
 • utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom din livsstil eller dina personliga egenskaper har visat dig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Så här ansöker du om trafiklärartillstånd:

Lämna din ansökan till Ajovarmas serviceställe (Extern länk). Bifoga till ansökan

 • ett intyg över att du har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare eller Traficoms beslut om behörighet som grundar sig på kompetens som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat,
 • ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande om att de medicinska kraven för grupp 2 uppfylls, om du inte har ett körkort i grupp 2, eller ett omfattande läkarutlåtande som beaktar faktorer som hänför sig till åldrandet om du har fyllt 68 år.

Beslutet om trafiklärartillstånd fattas hos Traficom. Om du kan beviljas trafiklärartillstånd, får du tillståndet på posten inom cirka två veckor.

Ett trafiklärartillstånd gäller i fem år åt gången eller två år, om du har fyllt 68 år.