Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om undervisningstillstånd

Istället för eller parallellt med bilskola kan förarutbildning skaffas med hjälp av undervisningstillstånd. En person som är minst 25 år kan beviljas undervisningstillstånd för körundervisning med personbil, moped, mopedbil eller motorcykel så länge hen har haft körkort som motsvarar undervisningen i minst fem år.

1

Bekanta dig med förutsättningar, krav och begränsningar för beviljande av tillstånd

En person som är minst 25 år kan beviljas undervisningstillstånd för körundervisning med personbil, moped, mopedbil eller motorcykel så länge hen har haft körkort som motsvarar undervisningen i minst fem år. För mer detaljerad information om förutsättningarna för beviljande av tillstånd se: Förutsättningarna för beviljande av tillstånd per körkortskategori

När undervisningstillstånd beviljas kontrolleras varje sökandes personliga egenskaper och dessa kan utgöra ett hinder för att bevilja tillståndet. Enligt körkortslagen anses den som ansöker om undervisningstillstånd inte till sina personliga egenskaper vara lämplig för undervisningsuppdrag, om hen:

  • inom fem år före tillståndet beviljas har haft körförbud på grund av rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiken eller äventyrande av trafiksäkerheten som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten
  • det senaste året har haft körförbud på grund av andra trafikbrott (t.ex. upprepade trafikförseelser, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet)
  • utifrån uppgifterna i straffregistret eller bötesregistret i övrigt med sitt handlande har visat sig vara uppenbart olämplig för undervisningsuppdrag.

Undervisningstillståndet är personligt och gäller endast de personer som finns angivna på tillståndet. Du kan inte undervisa någon annan person än den som finns angiven som elev på undervisningstillståndet. Om du vill undervisa någon annan ska du ansöka om ett nytt, skilt undervisningstillstånd. Det finns inga begränsningar för antalet undervisningstillstånd per elev.

För att undervisa någon annan än en nära släkting kan högst tre (3) undervisningstillstånd beviljas per tre år. Antalet undervisningstillstånd är dock inte begränsat om läraren är elevens förälder, officiella vårdnadshavare, mor- eller farförälder, syskon, barn eller barnbarn. Traficom kontrollerar släktförhållandena i befolkningsdatasystemet.

2

Fyll i ansökan

Du vill ansöka om undervisningstillstånd för undervisning inom en kategori för en elev i taget

Lämna in ansökan elektroniskt i Traficoms tjänst Mina ärenden. Svara noggrant på frågorna som ställs på ansökan. Vid behov kan du spara ansökan som halvfärdig  och fortsätta att fylla i den senare.

Ansökningsavgiften på 25 euro betalas i tjänsten. Avgiften återbetalas inte även om tillståndet inte kan beviljas.

Du hittar ansökan via första sidan av Ingånsidan till Mina ärenden > Mina uppgifter > Körkort. > Undervisningstillstånd

Om du vill meddela en till lärare för samma tillstånd eller två elever

Om du vill meddela en till lärare för samma tillstånd eller två elever ska du lämna in ansökan vid Traficoms tjänsteleverantör Ajovarmas serviceställe (se Alternativa servicekanaler) 

Om du vill ansöka om undervisninstillstånd för lastbil och buss

Du kan ansöka om undervisningstillstånd för lastbil och buss hos Traficoms tjänsteleverantör Ajovarmas serviceställe (se Alternativa servicekanaler) 

3

Ansökan överförs till Traficom för behandling

När du har fyllt i och betalat din ansökan, överförs den till Traficom för behandling. Efter att du har skickat in ansökan får du en bekräftelse samt ett kvitto, dom du kan skriva ut eller spara. Ett bekräftelsemeddelande skickas också till meddelandetjänsten suomi.fi, om du använder den tjänsten. Vi kontaktar dig, om vi behöver tilläggsinformation eller om tillståndet inte kan beviljas.

4

Du får undervisningstillståndskortet per post.

Beslut om att bevilja undervisningstillstånd fattas av Traficom. Om förutsättningarna för att bevilja tillståndet uppfylls, skickas undervisningstillståndskortet per post till sökanden inom 1–4 veckor beroende på handläggningstiden. Du hittar beviljade undervisningstillstånd efter inloggning i Traficoms e-tjänst (Extern länk) (Ingånsidan till Mina ärenden > Mina uppgifter > Körkort.) Du kan logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om undervisningstillståndet har beviljats två lärare, får båda varsitt tillståndskort. Om ditt undervisningstillståndskort förkommer ska du kontakta Traficoms kundservice (Extern länk) för att få ett ersättande tillståndskort. Det ersättande tillståndskortet är avgiftsfritt för kunden.

Kom ihåg att eleven ska ansöka om körkortstillstånd före hen avlägger förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när tid bokas till proven. Körundervisning får dock inledas redan innan man ansöker om körkortstillstånd. Läs mer om ansökan om körkortstillstånd och förutsättningar för beviljandet av tillståndet här (Extern länk).

 

5

Kom ihåg utrustningen för undervisningsfordonet

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning när förarutbildning ges med ett fordon i kategori B samt med lätt fyrhjuling och traktor där sittplatserna är placerade bredvid varandra.

Dessutom ska det finnas en undervisningspedal på motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sitsarna är placerade efter varandra, om läraren eller den som handleder övningskörningen är med i fordonet.

Fordonet behöver inte ändringsbesiktigas efter installering av undervisningspedalen.  Undervisningspedalen ska vara ordentligt fastsatt i fordonet. Mottagaren av körprovet testar att undervisningspedalen fungerar innan körprovet inleds. En förutsättning för att få delta i körprovet är att undervisningspedalen har installerats korrekt och fungerar som den ska.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd per körkortskategori

Ytterligare information