Ansökan om fastställande av bemanning

Ansök om fastställande av fartygets bemanning i inrikes eller internationell fart. Över den fastställda bemanningen utfärdar Traficom ett bemanningscertifikat.

Redaren ska i god tid lämna in en skriftlig ansökan om fastställande av bemanningen. Ansökan som skickas till Traficom ska innehålla alla uppgifter med relevans för fastställandet av bemanningen och ett väl underbyggt förslag till bemanning av fartyget.

Bestämmelserna om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ingår i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) och i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (508/2018). I förordningen ges också närmare bestämmelser om ansökan.

Alla ansökningar behandlas av Traficoms sjöfartsbehörigheter, -register och båtliv -servicehelhet.