Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Ansökan om godkännande som järnvägsläkare eller järnvägspsykolog eller förnyelse av godkännande

Traficom godkänner järnvägsläkarna och järnvägspsykologerna som är verksamma i Finland.

Järnvägsläkare

Av en läkare som har genomgått grundkursen för järnvägsläkare krävs specialistläkarrättigheter inom ett lämpligt område (t.ex. företagshälsovård, allmänmedicin, invärtesmedicin, neurologi) om läkaren inte har arbetat som sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen eller företagsläkare inom järnvägstrafiken före den 1 juli 2018.

Man ska ansöka om det första godkännandet senast ett år efter utbildningen.

Järnvägsläkare bedömer den hälsomässiga lämpligheten för förare av rullande materiel.

Järnvägspsykologer

Av en psykolog som har genomgått grundkursen för järnvägspsykologer krävs ett giltigt certifikat över psykologisk personbedömning. Detta krav gäller dock inte psykologer som fått godkännande som sakkunnigpsykolog före den 1 juli 2018.

Man ska ansöka om det första godkännandet senast ett år efter utbildningen.

Järnvägspsykologer ansvarar för bedömningen av den psykiska lämpligheten för förare av rullande materiel.

Förnyelse av godkännande som järnvägsläkare eller järnvägspsykolog

Godkännande som järnvägsläkare eller järnvägspsykolog beviljas för högst fem år.

För att upprätthålla behörigheten och behålla godkännandet ska järnvägsläkaren eller järnvägspsykologen

  • delta i Traficoms repetitionsutbildningar minst 1–2 gånger beroende på antalet undersökningar och utbildningsutbudet. 

Ansök om godkännande som järnvägsläkare eller järnvägspsykolog i e-tjänsten