Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökningsblankett för medicinskt intyg

Läkarintyg för fartygspersonal utfärdas av en sjömansläkare och lämnas in till Traficom som bilaga till ansökan.