Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Baserat på ett parkeringstillstånd beviljat av Traficom eller polisen kan du beviljas befrielse från fordonsskattens grundskatt. Du kan även få befrielse beviljat av Skatteförvaltningen baserat på 26 §, 50 § eller 51 § i bilskattelagen. Då behöver du inte skicka in någon separat ansökan till Traficom.

Använd den här tjänsten om

  • du ansöker om befrielse från fordonsskattens grundskatt baserat på ett parkeringstillstånd
  • du överför en befintlig befrielse från ett fordon till ett annat.
  • du avslutar en befintlig befrielse
  • parkeringstillståndet utfärdades efter 1.1.2016.