Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Befrielse från fordonsskattens grundskatt

Baserat på ett parkeringstillstånd beviljat av Traficom eller polisen kan du beviljas befrielse från fordonsskattens grundskatt. Du kan även få befrielse beviljat av Skatteförvaltningen baserat på 26 §, 50 § eller 51 § i bilskattelagen. Då behöver du inte skicka in någon separat ansökan till Traficom. Du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt på en och samma gång i vår e-tjänst eller på Ajovarmas serviceställen. Om du har ett parkeringstillstånd beviljat av Traficom kan du ansöka om befrielse eller överföra den från en bil till en annan i e-tjänsten.

Du kan ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt eller vid behov överföra den till ett annat fordon. Befrielse beviljas antingen för den funktionsnedsatta personens eget fordon eller för ett annat fordon med vilken personen transporteras. Befrielse beviljas från fordonsskattens grundskatt. Om fordonets drivkraft är t.ex. diesel, debiteras dock alltid drivkraftsskatteandelen. Uppgift om befrielse från skatt finns på den skattskyldiges debetsedel.

Använd denna tjänst om

 • Du ansöker om befrielse från fordonsskattens grundskatt baserat på ett parkeringstillstånd.
 • Du överför en befintlig befrielse från ett fordon till ett annat.
 • Du avslutar den befintliga befrielsen.

Förutsättningar för användning av e-tjänsten

 • Parkeringstillståndet utfärdades efter 1.1.2016.
 • Kräver identifiering.

 Ansökan om befrielse från fordonsskattens grundskatt

 • En person med funktionsnedsättning eller den som kör honom eller henne kan ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt som beviljas på grund av parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånd ger rätt till befrielse för endast ett fordon åt gången och befrielsen beviljas för parkeringstillståndets giltighetstid.
 • För att ansöka om befrielse behöver du parkeringstillståndets nummer, tillståndsinnehavarens personbeteckning samt registreringsnumret på det fordon som befrielsen gäller.
 • Efter att du skött din ansökan i vår e-tjänst behöver du inte skicka en separat ansökan till Traficom.

Överföring av befrielse till ett annat fordon

 • Som innehavare av parkeringstillståndet kan du överföra befrielsen till vilket fordon som helst. Som skattskyldig kan du endast överföra befrielsen till ett eget fordon. Överföringen av befrielsen avslutar automatiskt befrielsen för det föregående fordonet.
 • För att överföra befrielsen behöver du parkeringstillståndets nummer, tillståndsinnehavarens personbeteckning samt registreringsnumret på det fordon som befrielsen ska gälla.

Avslutande av befrielse

För att avsluta befrielsen behöver du parkeringstillståndets nummer, tillståndsinnehavarens personbeteckning samt registreringsnumret på det fordon som befrielsen gäller.

Befrielsen upphör samma dag som anmälan görs.

Alternativa servicekanaler

 • Traficoms tillståndsservicepunkter (Ajovarma Oy (Extern länk)), när du ansöker om befrielse i samband med parkeringstillstånd.
 • Företag som försatts i konkurs kan inte sköta ärenden i tjänsten Mina ärenden.
 • Om du inte kan använda e-tjänsten och du inte besöker Ajovarma eller om parkeringstillståndet beviljat av polisen kan du ansöka om befrielse på en blankett som skickas till Traficom. (Extern länk)Till ansökan ska fogas en kopia av parkeringstillståndet.
  •  Skicka ansökan om befrielse samt bilagor med post till Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM eller den via e-post till kirjaamo@traficom.fi