Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Bilinteckningar

Inteckning möjliggör inteckning av vissa fordon som garanti för betalning av lån. För näringsidkare och företag är bilinteckning ett lämpligt sätt att skaffa säkerhet.

En bilinteckning har två parter – gäldenären och borgenären – som kommer överens om villkoren för inteckningen. 

Traficom registrerar och fastställer bilinteckningar. Samtidigt övervakar Traficom att avtalet är upprättat enligt gällande författningar och att alla parters intressen tryggas.

Ansökan om inteckning

Fyll i ansökan inteckning i bil och innehavarskuldebrevet. Skicka ansökan och innehavarskuldebrevet per post till den adress som anges i blanketten.  

Ansökan om inteckning i bil(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Pris: 80.00

Förnyelse av en inteckning

Fyll i ansökan om förnyelse av bilinteckning och skicka den per post till den adress som anges i blanketten.

Ett aktiebolag ska även lämna in en kopia av styrelsens mötesprotokoll där beslutet om bilinteckning framgår samt uppgifter om kapital, räntekostnader och kostnader för indrivning och förnyelse.

Ansökan om förnyelse av bilinteckning(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Pris: 45.00

Dödande av inteckning

Fyll i ansökan om dödande av bilinteckning och skicka den per post till den adress som anges i blanketten.

Ansökan om dödande av bilinteckning(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Pris: 45.00

Inteckningsregistrering

Ett fordon som intecknas ska vara registrerat i trafik- och transportregistret. Om det är fråga om ett fordon som på grund av sina egenskaper inte kan registreras för användning i vägtrafik (trafik- och transportregistret), kan det registreras i inteckningsregistret. Läs anvisningarna för inteckningsregistrering , fyll i ansökan om registrering för bilinteckning och skicka den jämte bilagor till den adress som anges i blanketten.  Fordonet upptas i inteckningsregistret endast om det samtidigt intecknas.

Rådgivning i bilinteckningsfrågor

Telefon 029 534 5100 (lna/msa)
kiinnitys(at)traficom.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Bilinteckningsärenden 
PB 9,
96101 ROVANIEMI