Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Första körkortet

I tjänsten beviljas körkortstillstånd som är giltigt i tre år. Efter att tillståndet beviljats kan du boka tid för att avlägga förarexamen. Tillståndet ska vara i kraft när du avlägger proven för förarexamen.

OBS! Du kan ha endast ett körkortstillstånd i kraft åt gången. Ifall du ansöker om ett nytt körkortstillstånd, ersätts det ikraftvarande tillståndet med det nya. Ta detta i beaktande då du väljer körkortsklasserna i tjänsten.

Du kan ansöka om det första körkortet i e-tjänsten om du inte har ett tidigare finländskt eller utländskt körkort och uppfyller villkoren för att använda tjänsten.

Till din e-postadress skickas en bekräftelse på det beviljade körkortstillståndet och senare resultatet av proven som du avlagt för förarexamen, om du sparar din e-postadress i sektionen Mina uppgifter i tjänsten Mina ärenden. Lägg till din e-postadress innan du börjar använda tjänsten Första körkortet.

Om du redan har ett körkort och vill höja det eller förnya det efter att giltighetstiden har löpt ut, ska du bekanta dig med Traficoms övriga elektroniska körkortstjänster.

Beställning, betalning, avläggande av förarexamen och postning av kort

1: Beställning

Ansök om det första körkortet i tjänsten Mina ärenden.

2: Betalning

Betala beställningen (20 e). Efter betalningen måste du boka tid för att avlägga proven för förarexamen hos Traficoms tjänsteleverantör Ajovarma. Då ska tillståndet vara i kraft. Det tas ut en separat avgift för proven.

3: avläggande av förarexamen och postning av kort

Du får körkortet på posten cirka fyra vardagar efter att du avlagt förarexamen.

Villkor för användning av tjänsten

  • Du ska inte ha ett tidigare körkort som utfärdats i Finland eller utomlands.
  • Du är inte skyldig att använda alkolås när du kör.
  • Du har inte meddelats körförbud.
  • För ansökan om körkort ska det finnas ett fotografi och en aktuell namnteckning i elektroniskt format i myndighetsregistret. Du ser det foto och den namnteckning som finns efter att du har loggat in i tjänsten. Det finns ett foto och en namnteckning i tjänsten om du har ett giltigt pass eller identitetskort.
    • Genom att använda e-tjänsten ger du ditt samtycke till att det foto och den namnteckning som finns i Traficoms bildregister eller i polisens bildregister för pass och identitetskort används på ditt körkort.
  • Din permanenta adress finns i Fastlandsfinland.
    • Körkort skickas till kundens officiella adress på det finländska fastlandet som finns i befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter är felaktiga ska du innan du betalar tjänsten uppdatera dem med Postis och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas gemensamma tjänst Flyttanmälan på adressen https://www.posti.fi/flyttanmalan/ (Extern länk)
  • Du kan identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat.